18. december 2019

Indeklima-algoritme bliver testet på tre skoler

Indeklima

Antropologer undersøger i samarbejde med start-up virksomheden Climaid brugervenlighed og læringspotentiale i en indeklima-algoritme. Den antropologiske forskning har blandt andet fokus på bæredygtig omstilling i praksis.

Klasselokalers indeklima har betydning for læreres og elevers trivsel og i sidste ende også for elevernes udbytte af undervisningen. Et dårligt reguleret indeklima kan også resultere i et unødig højt energiforbrug. Forskere fra Institut for Antropologi er sammen med start-up virksomheden Climaid samt Høje Taastrup og Københavns Kommune i gang med at teste en algoritme til at forbedre indeklima.

- Det antropologiske bidrag er især at forstå brugernes hverdag og interesser. Vi undersøger også, hvordan vi kan gøre det nemt at integrere arbejdet med indeklima som undervisning, så man i sidste ende kan bruge platformen i klassen, uden at det giver ekstra arbejde til fx lærere, forklarer Videnskabelig assistent Eva Iris Otto, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Forskningsprojektet er støttet af Realdania.

Tester brugervenlighed

I det nye partnerskab tester antropologer indeklimasystemers brugervenlighed og giver input til, hvordan man kan tænke arbejdet med algoritmen ind i undervisningen. Den antropologiske forskning har fokus på, hvordan man realiserer bæredygtig omstilling i praksis.

- Vi har tidligere koblet tekniske og antropologiske tilgange i udviklingen af redskaber til at forbedre indeklima i skoler i Høje Taastrup Kommune. Det har her været afgørende at involvere skolernes og kommunens medarbejdere i udviklingsarbejdet for at sikre et meningsfuldt og brugbart redskab. Nu viser private aktører og Københavns Kommune interesse i at integrere det antropologiske arbejde i deres tekniske systemer, hvilket forhåbentlig på sigt kan være med til at forbedre et udfordret indeklima i danske folkeskoler, siger Simon Lex, som leder projektet på Institut for Antropologi.

-  Climaids samarbejde med Københavns Universitet har givet en værdifuld indsigt, som den videre udvikling af projektet bygger på, og som sikrer at platformen kan bruges af alle uanset faglighed og teknisk viden, siger Søren Andersen, stifter i Climaid.

Morten Koed Rasmussen, Klimamedarbejder ved Høje Taastrup kommune, har blandt andet brugt foreløbige erfaringer fra forskningen i et tværkommunalt samarbejde om indeklima:  

- Det har været en kæmpe styrke at inddrage en større interessentgruppe og nedbryde de kommunale siloer. Indeklima er gået fra at være et bygningsteknisk anliggende til at omhandle brugerne af bygningen, læring og understøttelse af klimadagsordenen, siger han.