20. maj 2020

HK støtter ny essaysamling om coronakrisen

Støtte

HK Danmark har bevilliget 10.000 kr. til udgivelsen af en essaysamling om coronakrisen med bidrag fra studerende. Det sker med en særlig begrundelse.

Hænder skriver
Foto: Colourbox

Antropologisk Instituts bebudede essaysamling, hvor studerende skriver om coronakrisen fra et antropologisk perspektiv, bliver nu støttet af HK Danmark med 10.000 kr.

Pengene vil medfinansiere udgivelsen af essaysamlingen i bogform efter sommerferien. Ifølge Kristan Engberg, der som studerende på Antropologi har taget initiativ til konkurrencen med opbakning fra instituttet, betyder donationen, at bogen vil kunne trykkes i et højere oplag end oprindeligt planlagt.

”Vi er med støtten fra HK næsten i mål med at sikre finansieringen, så ikke kun nye studerende, men alle ansatte og studerende på instituttet kan få et eksemplar i hånden ved studiestart efter sommerferien,” fortæller han.

Støtten til bogudgivelsen sker uden forventninger om egentlige modydelser og på en særlig baggrund. HK Danmark har nemlig valgt at bevillige de 10.000 kr. som tak for det samarbejde, fagforeningen har haft med Institut for Antropologi i ugerne op til og under coronakrisen.

Her gennemførte små 30 bachelorstuderende antropologiske projekter om unges forhold til HK og fagforeninger i almindelighed som led i et 12-ugersforløb under faget Anvendt Antropologi. Samarbejdet var efter HK’s mening så frugtbart, at man gerne vil kvittere for det ved at give noget den anden vej.

”De studerendes arbejde gav os nogle rigtigt gode indsigter om unge i Danmark og deres tanker om fagforeninger, herunder ikke mindst HK. Så for os var det en god mulighed for på lidt mere håndgribelig vis at sige tak for samarbejdet. Og vi er glade for at kunne hjælpe med at få bogen længere ud,” siger Marianne Heide, der er forbundssekretær i HK Danmark.

For institutleder Bjarke Oxlund er den begrundelse næsten lige så vigtig som pengene selv.

”Da jeg modtog mailen fra HK blev jeg utrolig stolt, for den viser jo, at vi har studerende, som er i stand til at sige noget kvalificeret om en given problemstilling,” siger han.

Idéen om at lave en essaykonkurrence for studerende med fokus på coronakrisen har siden bredt sig fra Institut for Antropologi til en lang række andre institutter ved Københavns Universitet.

På Institut for Antropologi havde foreløbigt 23 studerende i begyndelsen af maj meldt ind, at de gerne vil indlevere et essay, inden fristen udløber den 20. juni. 

Læs mere om essaykonkurrencen.

Emner