6. juni 2012

Hemmeligheder og sociale relationer

Trine Mygind Korsby udtaler sig i denne måneds Ud & Se om hemmeligheder og deres funktion i sociale relationer. I artiklen "Men sig det ik' til nogen" (som starter på side 12) beskriver hun hemmeligheders magtfuldhed og intensitet - og risikoen for afsløring. Trine Mygind Korsbys ph.d.-projekt handler om menneskehandel, og hun udfører pt. feltarbejde i Rumænien.

Link til Ud & Se: http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/udogse/2012/06/.