11. januar 2016

Helle Samuelsen genudnævnt til Udviklingspolitisk Råd

Institutleder på Institut for Antropologi Helle Samuelsen er blevet genudnævnt til Udviklingspolitisk Råd for en tre-årig periode frem til 2018. Helle Samuelsen har siddet i Rådet siden 2012.

Hele Samuelsen- Jeg er meget glad for genudnævnelsen og ser frem til også i de næste tre år at give input til, hvordan vi kan udvikle Danmarks udviklingspolitik. Set i lyset af de nuværende udfordringer med blandt andet flygtningekrise, er der måske større behov end nogensinde for at gentænke udviklingspolitikken, siger Helle Samuelsen.

- Derudover vil jeg også slå et slag for, at der fortsat afsættes midler til udviklingsforskning i Danmark. Det er vigtigt, at Danmark har en forskningskapacitet inden for dette område, så ministerier og andre også fremadrettet har den rette viden og ekspertise at trække på, siger Helle Samuelsen.

Drøfter strategi og evalueringer

Udviklingspolitisk Råd, hvis medlemmer dækker en bredt sammensat gruppe af repræsentanter med særlig viden om udviklingspolitiske emner, har til opgave at danne ramme for en løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklings-/udenrigsministeren. Rådet drøfter væsentlige strategiske tiltag vedrørende udviklingspolitikken og udviklingssamarbejdet, herunder f.eks. landepolitikpapirer, nye tematiske strategier, overordnet samarbejde med de multilaterale organisationer og fremdrift i landeprogrammerne. Desuden bidrager Rådet til uafhængig erfaringsopsamling gennem drøftelse af såvel prioriteringer i evalueringsprogrammet som gennemførte evalueringer.

Udviklingspolitisk Råds medlemmer udnævnes af ministeren og omfatter indtil 15 medlemmer, der udnævnes for en periode af tre år. Se det nyudnævnte råd her.

Udviklingspolitisk råd 2016-2018