7. december 2017

Halv million til forskning i LGBT-ældre

I Danmark er der op mod 68.000 homo-/biseksuelle og transpersoner over 65 år. Fra udenlandske studier ved man, at LGBT-ældre oplever større ulighed i levevilkår, mere social isolation og ensomhed, men det er uklart, hvordan situationen præcis er i Danmark. Det skal nyt forskningsprojekt på Institut for Antropologi råde bod på

Ældre mennesker er en mangfoldig gruppe, der rummer mange forskellige erfaringer og behov. Én undergruppe udgøres af ældre LGBT-personer, dvs. homo-/biseksuelle og transpersoner (65+), der i Danmark tæller op mod 68.000 personer. Ligesom med øvrige ældre forventer man, at antallet af LGBT-ældre vil stige på grund af babyboomgenerationen.

På trods af en enorm social og kulturel forandring forbliver de fleste LGBT-ældre usynlige i ældre- og sundhedstilbud såvel som i dansk politik og forskning. Utallige studier fra udlandet viser, at LGBT-personer generelt og LGBT-ældre specifikt oplever større ulighed i levevilkår sammenholdt med den øvrige befolkning. De fleste studier dokumenterer
store forskelle i psykisk trivsel, og flere undersøgelser peger også på, at LGBT-ældre er i
øget risiko for social isolation og ensomhed. Mange LGBT-ældre oplever også barrierer for adgang til pleje og ydelser på ældre- og sundhedsområdet. En årsag er, at gruppen
’går under radaren’ og er vanskelig at opspore og nå med eksisterende tilbud.

Til kamp mod ensomhed

I Danmark ved vi meget lidt om, hvad der virker iforhold til at reducere og forebygge
ensomhed og isolation hos denne del af befolkningen.
Det nye forskningsprojekt "Fællesskaber for LGBT-ældre", under ledelse af videnskabelig assistent Simon Meggers Matthiesen, skal undersøge LGBT-ældres muligheder og barrierer for adgang til social støtte og omgivelsernes evne til at integrere disse ældre meningsfuldt i sociale fællesskaber. Projektet vil også undersøge, hvordan individuelle, sociale og kulturelle ressourcer påvirker den enkeltes evne til at indgå i og skabe nye
sociale relationer. Ved at afdække udfordringer såvel som ressourcefaktorer er hensigten at skabe et velfunderet afsæt for at bekæmpe ensomhed hos LGBT-ældre ved at reducere forhindringer i de offentlige systemer og fremme individuelle og miljømæssige ressourcer.

Projektet, der er støttet med 523.000 kroner fra EGV-fonden starter i januar 2018 og løber over 12 måneder.