11. januar 2012

Studerende udgiver forskningsartikel sammen med postdoc

Fem antropologistuderende (Brigitte Dragsted, Mette Marie Kristensen, Tjanna Liv Pauli, Anja Steinmejer og Sofie Nielsen) har sammen med deres underviser, postdoc Bjarke Oxlund, publiceret en peer reviewed artikel i Tidsskriftet Kulturstudier nr. 2, 2011.

Artiklen, "Bevægelse som universalløsning: En Antropologisk analyse af arbejdsmiljøprojektet Krop & Kontor", er baseret på den rapport, der kom ud af de studerendes gruppeprojekt i faget "Anvendt Antropologi" på bacheloruddannelsens tredje semester i efteråret 2010.

Rapporten var af meget høj kvalitet og blev ved eksaminationen i januar 2011 bedømt til at være en fremragende præstation, hvorfor Bjarke Oxlund foreslog de studerende, at de sammen kunne omarbejde den til en forskningsartikel. Yderligere materiale blev fremskaffet og rapporten blev grundigt omskrevet for genremæssigt at leve op til en socialvidenskabelig forskningsartikel, hvorefter den blev indsendt til peer review ved Tidsskriftet Kulturstudier.

Gennem forløbet har de studerende stiftet bekendtskab med processen for peer review og hvad deraf følger af omskrivning og revision. Ofte taler man i universitetsregi om 'forskningsbaseret undervisning', men i dette tilfælde er der snarere er tale om 'undervisningsbaseret forskning'.

Artiklen udkom elektronisk den 30. december 2011 og kan læses eller downloades fra hjemmesiden: www.tidsskriftetkulturstudier.dk.