28. november 2014

Forskere fra IA skal undersøge asylcentres rolle i lokalsamfundet

Det er en stor omvæltning for et lille samfund, når der flytter flere hundrede asylansøgere ind, men det er også en mulighed for arbejdspladser og liv i de dele af Danmark, der ellers ikke er forvænt med tilflytning.

Med undersøgelsen ”Den nye landbefolkning: Asylcentres betydning og konsekvens for lokale fællesskaber i danske landdistrikter” sættes der fokus på, hvordan lokalsamfundene reagerer på de nye beboere og arbejdspladser, der følger med.

Undersøgelsen, der udføres af professor Karen Fog Olwig, post doc Birgitte Romme Larsen og post doc Zachary Whyte, er støttet med godt 400.000 kroner af Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gennem etnografisk feltarbejde vil projektet undersøge de udfordringer og muligheder, som naboskabet til asylcentre afføder, og de måder hvorpå asylcentre indvirker på og inddrages i lokale fællesskaber.
 
Carsten Hansen, der er minister for by, bolig og landdistrikter, ser frem til at undersøgelsen vil give ny viden om asylcentrenes indvirkning på lokalsamfundene.

”Det er en stor opgave at tage imod mange mennesker, og det er vigtigt at samle viden om, hvordan situationen påvirker lokalsamfundet, når man som på Langeland, Ærø og Als påtager sig opgaven,” siger Carsten Hansen og tilføjer:

”Vi skal sikre, at lokalsamfundet kan løfte opgaven. For godt nok får vi skabt rigtig mange vigtige arbejdspladser, men de lokale indbyggere skal også følge med, og derfor sætter vi nu undersøgelsen i gang,” siger Carsten Hansen.

Forskningsprojektet er et af ti projekter, der netop har fået støtte fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler. Projektet vil undersøge lokale reaktioner på og interaktioner med asylcentre i landdistrikter bl.a. på Langeland, i Jelling og et yderligere endnu ikke identificeret sted. Med interviews vil projektet klarlægge de udfordringer og muligheder, som lokalsamfund oplever ved tilstedeværelsen af asylcentre.