9. maj 2017

Er hjemmehjælperen et familiemedlem?

Hvordan forholder ældre danskere sig til velfærdsstatens repræsentanter? Det var et af de centrale spørgsmål, som lektor Bjarke Oxlund fra Institut for Antropologi berørte under en offentlig gæsteforelæsning ved New College of Florida i USA torsdag den 4. maj.

Amerikanere nærer en udbredt mistro til statens repræsentanter. Tidligere præsident Ronald Reagan hævdede, at de mest skrækindjagende ord på engelsk er: ”Jeg er fra staten og jeg er her for at hjælpe”.

På selvsamme dag som repræsentanternes hus stemte for at afskaffe ObamaCare, kunne en gruppe ældre Floridianere imidlertid læne sig tilbage og med overraskelse høre historien om, hvordan fri adgang til sundhedsydelser og retten til folkepension og omsorgs- og plejeydelser gælder for alle ældre i Danmark. Efter en gennemgang af den danske velfærdsstats udvikling fra den første fattiglov i 1708, over de store socialreformer i årrækken 1891-1907, til indførelsen af folkepensionen i 1957, satte Bjarke Oxlund fokus på, hvordan danskere opfatter den danske stat.

I præsentationen af velfærdsstaten indgik også et kritisk og nuanceret blik på, hvordan statens indflydelse i Danmark rækker meget langt ind i det private rum. I Danmark kan offentligt ansatte nemt komme til at fungere som en slags udvidede slægtninge for de medborgere, de drager omsorg for. Det kan desuden medføre, at statens målsætning om sunde og aktive ældreliv bliver til en moralsk overlægger, som den enkelte skal leve op til.

Amerikansk drøm mod dansk velfærd
Forelæsningen blev efterfulgt af en livlig debat, hvor tilhørerne diskuterede fordele og ulemper ved skattefinansieret velfærd overfor forsikringsbaserede sundheds- og omsorgsydelser. Nogle pegede på, at den amerikanske tradition for frivilligt arbejde måske har nogle mellemmenneskelige fordele, mens andre fremhævede, at de fattigste og svageste ikke er sikret adgang til ydelser.

Der var til gengæld fuld enighed om, at de ideologiske forskelle imellem ’den amerikanske drøm’ og forestillingen om ’den danske velfærd’ har en meget markant indvirkning på, hvad betingelserne er for at leve gode ældreliv i henholdsvis USA og Danmark. Individets succesfulde aldring afhænger nemlig i høj grad af, hvilke kriterier fællesskabet definerer for den gode aldring.

Begivenheden var sponseret af ”The Teresa Jackson Weill Gerontology Fund” og indgik i en forelæsningsrække på New College of Florida, hvor interesserede borgere kan høre oplæg og gå i dialog med internationale forskere.

Lektor Bjarke Oxlund var inviteret til gæsteforelæsning på New College of Florida, for at fortælle om alderdom i det danske velfærdssystem.