16. oktober 2019

Antropolog bidrager med viden om romaer til Europarådet

Minoriteter

Antropolog Camilla Ida Ravnbøl står blandt andet bag to civilsamfundsrapporter om herboende romaer.

Camilla Ida Ravnbøl skriver en række cilvilsamfundsrapporter om forholdene for romaer i Danmark til brug for EU-kommisionen og mødes desuden med repræsentanter fra Europarådet for at fortælle uddybende om sin kvalitative forskning (Advisory Commitee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities).

I Danmark fører man ikke statistik om romaer, og vi ved kun ganske lidt om minoriteten.  Der er meget lidt forskning og ikke fx et aktivt civilsamfund for romaer, siger Camilla Ida Ravnbøl. Men hendes kvalitative forskning tyder på, at herboende romaer oplever at møde fordomme:

- Mange danske romaer lever et liv ligesom mange andre danskere - med arbejde fra 8-16, skolegang og fritidsaktiviteter. Romaerne fortæller blandt andet, at de møder fordomme om, at de for det meste lever i fattigdom og fx erhverver sig som tiggere, siger Camilla Ida Ravnbøl, post doc ved Institut for Antropologi.

Oplever fordomme

Camilla Ida Ravnbøl har blandt andet fulgt en gruppe rumænske romaer, som lever i hjemløshed i København. 

I forbindelse med feltarbejder og de to udarbejdede rapporter til EU-kommisionen har hun også interviewet herboende, danske romaer. En af de herboende romaer fortæller fx.  om at opleve fordomme både for at være immigranter fra lande i Balkanområdet og for at være romaer. En informant fortæller: 

 - Problemet er, at vi er en minoritet inden for minoriteten. Vi er jo indvandrere, men hvis jeg siger til en anden indvandrer, en araber eller tyrker, at jeg er roma, så kigger han skeptisk på mig. Så kommer fordommene […] det er som om, at jeg skal jeg overbevise folk to gange om, at jeg er god nok (underforstået som indvandrer og som roma). (Informant).

Ifølge en undersøgelse fra 2015 (YouGov) havde cirka 70 procent danskere et negativt syn på romaer. Camilla Ida Ravnbøl mener, at en del af forklaringen kan findes i en stereotyp fremstilling af romaer i medierne:

- Alle de familier, som lever et hverdagsliv med ostemadder på madpakken og overvejelser om, hvad de skal stemme til folketingsvalget, bliver overset, og det er netop her, at broen kan bygges, og mange fordomme kan nedbrydes, mener Camilla Ida Ravnbøl.