11. december 2012

Christina Leeson modtager 50.000 kr. i legat fra Solarfonden

Solarfonden har besluttet at tildele et legat til på 50.000 kr. Christina Leeson, ph.d.-stipendiat ved Institut for Antropolgi.

Projektet
Midlerne gives som et bidrag til feltarbejde i Japan, hvor Christina Leeson med projektet "The Role of Technology within Professional Health- and Disability Care" skal undersøge, hvilken betydning velfærdsteknologiske løsninger har for medarbejdere og beboere i bomiljøer for ældre og handikappede.

Projektet tager afsæt i velfærdsteknologiske løsninger, der udvikles i Japan og bl.a. integreres i den danske sundheds- og omsorgssektor. Teknologierne har til formål at løse kommunale pleje- og omsorgsopgaver på ældre- og handikapområdet.

Undersøgelsens formål
Feltarbejdet i Japan gennemføres blandt ingeniører, der arbejder med at udvikle nye former for velfærdsteknologier, og skal skabe indsigt i de visioner og rationaler, der knytter sig til udviklingen af velfærdsteknologi.

Herefter følger et feltarbejde blandt medarbejdere og beboere i bomiljøer i Danmark. Formålet er bl.a. at undersøge, hvordan de japanske teknologier integreres i den danske sundheds- og omsorgssektor, og hvordan hverdagens pleje- og omsorgsopgaver former sig for medarbejdere og svækkede ældre samt handikappede, der enten arbejder eller bor i bomiljøerne.

Velfærdsteknologisk forskning
Ph.d. projektet er en del en større national forskningsindsats indenfor det velfærdsteknologiske område i Danmark, "Patient@home", som skal styrke forskning og innovation på det velfærdsteknologiske område samt udvikle nye teknologiske løsninger, der kan forbedre servicekvaliteten på sundheds- og omsorgsområdet og bane vejen for nye eksportmuligheder for danske virksomheder.

Ph.d. projektet skal derved bidrage med konkret og anvendelig viden, der kan bringes i spil i forhold til indsatsens overordnede formål.

Solarfonden
Solarfonden af 1978 uddeler i år legater til ph.d.-stipendiater indenfor humaniora eller samfundsvidenskab, der ønsker at gennemføre erhvervsrettede projekter. Støtten skal medvirke til at give projektet et internationalt og erhvervsrettet perspektiv, som det ellers ikke ville kunne opnå.