10. januar 2013

Cecilie Rubow er blevet medlem af Det Frie Forskningsråd

Pr. 1. januar 2013 har Det Frie Forskningsråd (DFF) fået 23 nye medlemmer; heriblandt Cecilie Rubow, lektor ved Institut for Antropologi, der indtræder i DFF Kultur og Kommunikation, som er ét af Det Frie Forskningsråds i alt fem faglige råd. Cecilie Rubow er som nyt rådsmedlem udpeget for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Om Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd har ansvaret for årligt at investere god 1,2 mia. kr. til forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådet yder desuden forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, regeringen og Folketinget.

Læs mere om Det Frie Forskningsråd (nu Danmarks Frie Forskningsfond).