26. april 2017

Antropologistuderende giver kommune og ministerium nye indsigter om unges uddannelsesparathed

Folkeskolens ældste elever har ikke overblik over, hvad deres uddannelsesparathed vurderes på, og lærerne har svært ved at foretage vurderingen. Det er to af konklusionerne i undersøgelse af antropologistuderende Marie Bollerup Kjærgaard og Carina Sloth

Siden 2010 er eleverne i landets ældste klasser blevet vurderet på deres såkaldte ”uddannelsesparathed”. Vurderingen dækker over elevernes faglige, personlige og social egenskaber. Men eleverne forstår ofte ikke, hvad de bliver vurderet på og mange lærere synes, det er svært at foretage vurderingen af de unges uddannelsesparathed.

Disse pointer var blandt de væsentligste indsigter, som antropologistuderende Marie Bollerup Kjærgaard og Carina Sloth præsenterede for den samlede chefgruppe i Vordingborg Kommune på et møde på Rådhuset i Vordingborg tirsdag den 25. April 2017.


Marie Bollerup Kjærgaard og Carina Sloth præsenterer deres resultater for chefgruppen i Vordingborg Kommune

Problemer med det sociale

På landsplan er det 25% af eleverne, som ikke erklæres uddannelsesparate, men det tal er helt oppe på 40% i Vordingborg Kommune. I følge Marie Bollerup Kjærgaard og Carina Sloth er det i særlig grad vurderingen af elevernes sociale egenskaber, der volder problemer – både for lærernes endelige skøn og for elevernes forståelse af, hvad de bliver vurderet på.

Baggrunden for undersøgelsen var kommunens ønske om at få mere viden om, hvordan lærere og elever forstår vurderingen af uddannelsesparathed, og hvor det giver bedst mening at sætte ind med ændringer. Undersøgelsen viser, at særligt forhold omkring den sociale del af vurderingen bør gøres mere tydelig for både elev, skole og hjem.

Ministeriel interesse

Undersøgelsen er udført under initiativet ”Vidensbaseret Vordingborg”, hvor kommunens behov for viden og dokumentation kobles med universitetets ønske om at bringe samfundsrelevante problemstillinger ind i undervisningen.

Marie Bollerup Kjærgaard og Carina Sloths miniundersøgelse udgør en forskningspraktik og baserer sig på en række interviews lavet i Vordingborg i efteråret 2016.

Ud over Vordingborg Kommunes chefgruppe, har de studerende på Undervisningsministeriets foranledning holdt møde med en ekstern konsulent, som ministeriet har ansat til at foretage en større undersøgelse af vurderingen af uddannelsesparathed.