3. september 2018

Ny fagbog formidler antropologi til et bredt publikum

Antropologisk metode

’Antropologiske projekter’ taler både til studerende og til alle andre, der vil arbejde med afsæt i antropologien i offentlige institutioner, ngo'er og erhvervslivet.

Antropologien var engang en disciplin, der primært orienterede sig mod små samfund uden for Europa. I dag har den antropologiske metode bredt sig, og antropologer arbejder fx med brugerperspektiv i udviklingen af produkter inden for sundhed, indeklima i smarte bygninger, implementering af indsatser i kommuner eller med ledelse.

I den nye fagbog 'Antropologiske projekter' beskriver forfatterne, hvordan en mangfoldighed af konkrete projekter kan gennemføres og giver en introduktion til antropologisk projektdesign og etnografisk feltarbejde.
Bogen henvender sig både til bachelor- og kandidatstuderende på de antropologiske uddannelser såvel som til andre, der ønsker at arbejde med afsæt i antropologisk metode i forbindelse med deres studie og forskning eller som ansatte i offentlige institutioner, ngo'er er og erhvervslivet.

Bogen er redigeret af Helle Bundgaard, Hanne Overgaard Mogensen og Cecilie Rubow, lektorer ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.