1. september 2015

Antropologisk MEGA seminar præget af kunstneriske eksperimenter

Etnografiske metoder og antropologiske præsentationer har ændret sig radikalt over de sidste tyve år. Film, radio, performance, materialitet, teknologi og fiktion er blevet tidens tern. Denne udvikling rejser en lang række spørgsmål om, hvordan etnografer og antropologer arbejder, og hvordan de præsenterer deres indsigter.

Under temaet ”Genrer” mødtes mere end hundrede aktive forskere med tilknytning til det danske antropologimiljø derfor i dagene 24.-26. august for at tage bestik af de mange nye tendenser i faget – og for i 13 forskellige paneler at diskutere, hvor de nye tilgange fører faget hen, og hvordan det påvirker fagligheden. Programmet bød også på internationale gæstetalere i form af professor Danilyn Rutherford fra University of California Cruz og professor Dorinne Kondo fra University of Southern California.

MEGA seminaret involverede desuden to islandske kunstnere, Arnar Ómarsson og Freya Reynisdóttir, som havde udformet deres eget Panel 0 med henblik på at studere danske antropologer. Kunstnerne havde bedt alle deltagere om at medbringe en genstand med relation til deres arbejde, der så blev sat sammen til en samlet installation for hvert panel. I stedet for at forfølge den klassiske opsamling af de enkelte paneler i en afsluttende plenumdebat, blev hvert panel i stedet bedt om at udarbejde en definition af deres respektive installationer, som blev nedfældet i skrift og præsenteret på konferencens sidste dag. Denne tilgang til antropologisk samtale benævnes  ”totemisk dialog” og er tidligere anvendt i projektet ”Comedy of things” (se mere på: www.comedyofthings.com).

Fakta:
Titel: MEGA seminar 2015: Genres – Modes of Ethnography in the 21st Century

Deltagere: Antropologiske forskere fra Århus Universitet, Københavns Universitet, Ålborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, og Dignity m.m.

Baggrund: MEGA seminaret afholdes hvert andet år og er arrangeret af Institut for Kultur og Samfund, AU, og Institut for Antropologi, KU.

Arrangører: MEGA seminar 2015 var arrangeret af adjunkt Heather Swanson (AU), ph.d.-studerende Kristoffer Albris (KU) og lektor Bjarke Oxlund (KU) med administrativ bistand fra Vicki Antosz (KU).

Støtte: Afholdelsen af MEGA seminar 2015 var støttet af Århus Universitets Forskningsfond  og blev afholdt på Sandbjerg Gods ved Sønderborg.