30. juli 2014

Antropologi stadig blandt mest eftertragtede studier

Antropologi er stadig blandt landets absolut mest eftertragtede uddannelser. Med et adgangskrav på 10,9 er der kun ni uddannelser i Danmark, der er mere eftertragtede. Det viser de endelige tal over årets optag på de videregående uddannelser.

769 studerende havde søgt om de cirka 100 pladser på bacheloruddannelsen på antropologi. 286 studerende havde antropologi som deres første prioritet.I alt er 104 blevet tilbudt optag, mens 14 studerende har fået en stand-by-plads.

Institutleder Helle Samuelsen er ikke overrasket over, at der stadig er stor interesse for at læse antropologi.
- Tallene er udtryk for, at antropologi og fagets metoder i sig selv stadig er af stor interesse for nogle af landets dygtigste og mest dedikerede studerende. Samtidig er det også udtryk for en velbegrundet tiltro til de fremtidige beskæftigelsesmuligheder for antropologer på det danske arbejdsmarked. På Institut for Antropologi har vi de senere år arbejdet målrettet med at give de studerende mere erhvervsrettede kompetencer, for eksempel gennem vores særlige kandidatspor ”Business and Organisational Anthropology”. Samtidig ser vi, at antropologer i stigende grad finder beskæftigelse i det private erhversliv og at store dannske virksomheder som Novo Nordisk og Coloplast målrettet går efter at ansætte antropologer. Virksomhederne har i stadig større grad en forventning om, at fremtidens innovation og vækst vil blive skabt af folk med netop den slags kompetencer og metodiske færdigheder, som antropologer har, siger Helle Samuelsen.

104 nye studerende er blevet optaget på antropologi og får dermed mulighed for at trykke rektor Ralf Hemmingsen i hånden i slutningen af august. Foto fra immatrikulationsfesten 2011