1. april 2017

Antropologi og Sociologi afskaffer studerende

Efter længere tids politisk pres for at løse problemerne med blandt andet dimittendledighed og højt frafald har Sociologisk Institut og Institut for Antropologi nu fundet den definitive løsning på udfordringerne. Begge institutter afskaffer derfor studerende med øjeblikkelig virkning. ”Endelig kan vi leve op til de politiske krav!”, melder en fortrøstningsfuld studiekoordinator Johanne Dahl fra Sociologi

Når hverdagen starter igen mandag den 3. april bliver det med betydeligt bedre plads i lokalerne på Sociologisk Institut og Institut for Antropologi. For at imødekomme stigende politiske krav omkring ledighed, frafald og gennemførselstider har begge institutter nemlig besluttet at afskaffe studerende med øjeblikkelig virkning.

Håbet er at lette både administrative kontrolprocesser og undervisning, som i mange år har fyldt uforholdsmæssigt meget. Det skyldes formentligt de studerendes mange faglige udskejelser såsom udveksling, praktik, og meritkurser uden for institutterne, som har været utrolig forstyrrende for gennemførselshastigheden. Det skal nu være slut, er meldingen fra de to institutter.

-Efter sidste års fokus på den Østcolumbianske stammedans og den efterfølgende eksplosive vækst i beskæftigelsesprocenten var vi meget håbefulde og troede, at vi nu gik en lys fremtid i møde på Antropologi, siger studie- og karrierevejleder Luise Mandrup Andersen.

-Vi bakser dog stadig med dimensionering, frafald og gennemførselstid og kan ikke få det hele til at gå op. De hyppige og modsatrettede uddannelsespolitiske stramninger gør det simpelthen umuligt at gøre både politikere, universitetsledelse og studerende tilfredse, siger hun.

- Studerende må finde anden adspredelse

Institutterne har i samarbejde udviklet en kompliceret beregningsmodel som trækker på både universitetsetnografi, spatialsymbolik, spilteori og adfærdsantropologisme. Og modellens konklusion er klar: Det er ikke længere rentabelt at have studerende på de to institutter.

- Vi må konkludere, at det ikke rigtig længere kan betale sig for os at have studerende på universitetet. De studerende er her i forvejen kun 12 timer om ugen så de kan let finde anden adspredelse, siger studiekoordinator ved Sociologi Johanne Dahl.

Anonyme kilder oplyser, at flere andre institutter, herunder det samlede humanistiske fakultet, overvejer at gå i Antropologis og Sociologis fodspor og afskaffe studerende.