20. maj 2019

Seks arrangementer om antropologi i praksis

Anvendt antropologi

Antropologisk Analyse på Københavns Universitet og MANTRA, Moesgårds Antropologiske Analyseenhed på Aarhus Universitet, står bag nye arrangementer om antropologi praksis.

Seks nye arrangementer om antropologi i praksis - i regionerne, centraladministrationen og inden for iværksætterfeltet. Arrangementerne bliver afholdt i København og Århus.

 - I Antropologisk Analyse vil vi rigtig gerne bidrage til, at antropologer får en anledning til mødes til faglige dialoger og videndeling. Samtidigt tror vi også, at netop indsigten herfra kan bidrage til, at vi alle bliver klogere på, hvordan antropologi som fag kan skabe værdi i og omkring de mange spændende organisationer, institutioner og virksomheder, der findes, siger Bettina Skårup, der er erhvervskonsulent ved Antropologisk Analyse ved Institut for Antropologi.

Har du lyst til at vide mere om arbejdsfelterne eller dele viden med kollegaer inden for antropologien, så kan du læse mere om arrangementerne i kalenderen her, hvor der også er link til tilmelding.