23. marts 2020

Antropologer skal deltage i kortlægning af risikoopfattelser under coronaepidemien

COVID-19

Opdateret 30.3.2020: Forskere og studerende fra Institut for Antropologi bidrager til forskningsprojekter, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med kort varsel har igangsat for at undersøge samfundsmæssige aspekter af coronaepidemien.

Coronavirus
(Opdateret 30. marts 2020 med omtale af nye projektbevillinger)

Hvilke konsekvenser har den igangværende coronaepidemi for vores politiske, sociale og økonomiske liv? Hvordan opfattes individuel og kollektiv risiko blandt borgere i Danmark i forbindelse med Covid-19 udbruddet? Sådanne spørgsmål skal i alt syv tværfaglige, samfundsvidenskabelige projekter uddelt gennem to ansøgningsrunder være med til at kaste lys over takket være straksbevillinger fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Blandt de fire projekter, som fik støtte i første ansøgningsrunde, bidrager antropologer fra Institut for Antropologi til to – mest markant som en del af projektet ’The Dynamics of Political Discourse and Attention during the COVID-19 outbreak’, der skal indsamle og analysere aktuelle corona-relaterede digitale nyheder og tweets i en dansk kontekst.

Kortlægningen skal bl.a. give svar på, hvilke corona-relaterede temaer der præger den offentlige debat i Danmark, i hvilken grad myndighederne formår at sætte dagordenen i såvel traditionelle som sociale medier, og hvordan informationer når ud til og opfattes af forskelige samfundsgrupper.

Undersøgelsen, der har sin egen hjemmeside, skal gennemføres i løbet af de næste uger og måneder i regi af det tværfaglige Center for Social Data Science (SODAS), der arbejder med digitale dataanalyser. Fra Institut for Antropologi deltager professor Morten Axel Pedersen, adjunkt Samantha Breslin samt BA og forskningsassistent Emilie Gregersen. Dertil kommer seks andre forskere og studerende fra SODAS, Sociologi og Statskundskab

”Jeg er meget glad og taknemmelig for denne mulighed for at kunne deltage i udførelsen af straks-forskning i Covid-19-udbruddets sociale og politiske dynamikker og konsekvenser. Den unikke kombination af antropologiske og social data-videnskabelige metoder vil potentielt kunne bidrage med nye og væsentlige indsigter af såvel samfundsmæssig som samfundsvidenskabelig relevans,” siger Morten Axel Pedersen.

Han deltager herudover i projektet ’COVID-19 Snapshot MOnitoring in Denmark (COSMO Denmark)’ ledet af professor Robert Böhm fra Institut for Psykologi. Denne straksbevilling vil bidrage til en større WHO-støttet, international online-survey af, hvordan de enkelte borgere i forskellige lande løbende opfatter og forholder sig til risici og anbefalede forholdsregler under epidemien.

Anden runde projektstøtte uddelt
Efter anden ansøgningsrunde er yderligere ét projekt med antropologisk deltagelse blevet udvalgt blandt i alt tre støttede projekter.

Det drejer sig om projektet ’3S International – Social situation survey of international students at UCPH during the Coronavirus 2020’, der undersøger corinakrisens indvirkning på internationale studerende ved Københavns Universitet. Her deltager lektor og studieleder Heiko Henkel og ph.d.-studerende Brian Noel McGahey, begge Institut for Antropologi, sammen med lektor og studieleder Charlotte Baarts fra Sociologisk Institut.

Læs mere om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets straksbevillinger fra første og anden ansøgningsrunde.