12. december 2018

Antropologer i kommunen indleder nyt netværk

Kommune-antropologi

Seminar om muligheder og udfordringer for antropologer i kommunen resulterede blandt andet i opstart af nyt, fagligt netværk.

Kommunerne er blevet en vigtig aftager af antropologiske kandidater i de seneste årtier. Antropologerne arbejder med forskellige områder som borgerinddragelse, analyser og HR – men selvom deres fagområder er forskellige, er der også mange fællestræk. Til et seminar arrangeret i samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet drøftede antropologer i kommunen nogle af fællestrækkene. Fx at bruge deres metoder til at skabe et fælles sprog mellem de mange faggrupper på deres arbejdspladser. Og til at identificere gode strategier hvis en implementering ikke går snorlige.

Formålet med arrangementerne i Aarhus og København var at skabe grobund for et netværk mellem antropologer i kommunen og styrke kontakten til universiteterne:

- Ingen har haft et overblik over, hvad alle antropologerne laver i de forskellige kommunale sektorer – socialt arbejde, sundhed, integration, miljø & teknik, HR og forvaltning osv. Tænker de selv, at de trækker på antropologien i deres arbejde? Og hvordan, hvis de gør? Med det her dobbelt-seminar i København og Aarhus har vi taget initiativ til at få kommuneantropologerne til at mødes og udveksle, og der har allerede vist sig interesse for at lave et netværk, der kan tage tråden op til nye arrangementer, siger Steffen Jöhncke, seniorrådgiver i Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi. 

Cirka 70 antropologer havde tilmeldt sig seminaret for antropologer i kommunen.

- På baggrund af de gode erfaringer overvejer vi nu at følge op med arrangementer for antropologer i stat og region, siger Bettina Skårup, der er erhvervskonsulent i Antropologisk Analyse.

Antropologer, der arbejder i eller med en kommune, kan tilmelde sig det nye netværk gennem facebook-gruppen Kommuneantropologerne her

Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem Antropologisk Analyse, Moesgårds Antropologiske Analyseenhed og Antropologforeningen.