20. august 2013

Antropolog talte ved mangfoldighedsreception på Christiansborg

Lektor ved Institut for Antropologi, Heiko Henkel, talte den 20. august 2013 ved en såkaldt ”mangfoldighedsreception”, som blev arrangeret af magasinet Opinionen på Christiansborg.

Forestillingen om det homogene Danmark
Heiko Henkel fokuserede på forestillingen om Danmark som et homogent land, og hvilke konsekvenser det har, at mangfoldighed ikke anskues som et grundvilkår, men som et ”vedhæng” på en ellers homogen nation.

Mangfoldighedsreceptionen
Udover Heiko Henkel talte Pia Olsen Dyhr, Transportminister (SF), Marianne Jelved, Kulturminister (R), samt to forskere også ved receptionen.