19. april 2016

5,7 millioner kroner fra Laurits Andersens Fond til 5-årigt professorat på Institut for Antropologi

Laurits Andersens Fond giver millionbevilling til nyt professorat i erhvervs- og organisationsantropologi på Institut for Antropologi, Københavns Universitet. En fantastisk bevilling, siger institutleder Helle Samuelsen

Institut for Antropologi har modtaget en 5-årig bevilling fra Laurits Andersens Fond på i alt 5,7 millioner kroner til oprettelsen af et professorat i erhvervs- og organisationsantropologi. Ansøgningsarbejdet er lavet af viceinstitutleder Steffen Jöhncke i samarbejde med instituttets forskergruppe i ”business and organizational anthropology”.

-Jeg er glad for, at vi har kunnet argumentere overbevisende for antropologiens betydning på dette område overfor fonden – i konkurrence med alle danske universiteter, siger Steffen Jöhncke.

Professoratet skal være med til at imødekomme den voksende interesse for antropologi fra erhvervslivets side, herunder indgå i udviklingen af fælles forskningsprojekter med samarbejdspartnere i erhvervslivet. Antropologiske perspektiver bliver i stadig større grad set som væsentlige bidrag i forbindelse med produkt- og strategiudvikling, bruger og markedsforståelse, ledelsesforhold, organisationskultur, og international kommunikation og kulturforståelse, og det er netop inden for disse områder, professoratet skal fungere.

”Fantastisk bevilling”

Institutleder Helle Samuelsen er begejstret ved udsigten til at kunne oprette et professorat inden for erhvervs- og organisationsantropologien.

-Det er virkelig fantastisk at få denne bevilling til et område, vi har satset på siden oprettelsen af kandidatuddannelsen Anthropology and People-Centered Business i 2009. Jeg ser meget frem til at få opslaget ud, så vi kan tiltrække så mange stærke og gerne internationale kandidater til stillingen som muligt, siger Helle Samuelsen.

I overensstemmelse med Laurits Andersens Fonds fundats vil professoratet have særligt fokus på:

  • bestræbelser for bedre udnyttelse af vore naturlige erhvervskilder
  • tekniske og videnskabelig undersøgelser og forsøg, der tager sigte på eller indebærer mulighed for produktionsmæssige fremskridt
  • prøvelse af opfindelsers eller fremstillingsmetoders praktisk værdi
  • studier af praktiske erhvervsmæssige problemer af almindelig natur
  • undersøgelse af fremmede afsætningsmarkeder og disses bearbejdelse for indførelse af danske varer.

Med professoratet følger også et Ph.D. stipendium.

Læs mere om Laurits Andersens Fond