2. februar 2018

5 millioner kroner til projekt om betydningen af den uformelle sundhedssektor

Professor Tine Gammeltoft har modtaget en bevilling på 5 millioner kroner fra Danida til forskningsprojekt, der skal se nærmere på, hvilken rolle det uformelle sundhedsvæsen spiller for diabetes-patienter i Vietnam

Ændrede levevaner blandt mennesker overalt på kloden gør, at vi i disse år oplever en eksplosiv stigning i tilfælde af ikke-smitsomme sygdomme såsom kræft, diabetes og hjertekar-sygdomme. Årligt dør 15 millioner mennesker mellem 30 og 69 år af denne type sygdomme. Over 80 procent af dødsfaldene sker i lav- og mellem-indkomstlande.

Nyt tværvidenskabeligt projekt under ledelse af professor Tine Gammeltoft skal se nærmere på, hvilken betydning det uformelle sundhedsvæsen har for, hvordan man håndterer epidemierne af ikke-smitsomme sygdomme. På trods af stærke beviser for betydningen af social støtte i forhold til menneskers generelle sundhedstilstand, eksisterer der meget begrænset viden om karakteren af og potentialerne i uformelle former for støtte til folk der lider af ikke-smitsomme sygdomme, især i lav og mellem-indkomstlande. Det skal det nye projekt råde bod på.

Styrker forskningssamarbejde

Projektet tager udgangspunkt i Vietnam og er et tværfagligt samarbejde mellem Institut for Antropologi, Afdeling for Global Sundhed (KU/SUND), Syddansk Universitet, Thai Binh University i Vietnam, Sundhedsministerierne i Danmark og Vietnam og Novo Nordisk. 

Udover at skabe ny viden om den uformelle sundhedssektors rolle har projektet også som mål at udvikle nye metoder, der kan forbedre diabetes-patienters muligheder for at leve med deres sygdom i dagligdagen. Derudover skal projektet styrke forskningssamarbejdet på området mellem Danmark og Vietnam og afprøve nye former for offentligt-privat samarbejde omkring sundhedsforskning og sundhedsindsatser i transitionslande. 

Projektet er støttet med 5 millioner kroner af Danida og løber frem til 2021.