11. februar 2013

2016-forskningspuljen: Institut for Antropologi har andel i fire store tværfaglige projekter

Københavns Universitets 2016-forskningspulje til tværfaglige projekter er blevet uddelt. Den samlede pulje udgør godt og vel 400 millioner kroner, og Institut for Antropologi medvirker i fire af de 18 projekter, og får derigennem tilført omkring 12 millioner kroner.

De fire projekter er:

  • Living with Statins – High Cholesterol values in the blood: A Social, Medical and Personal Perspective (tilknyttet fra Institut for Antropologi, Bjarke Oxlund).
  • Changing Disasters – Understanding Societies through Disasters (tilknyttet fra Institut for Antropologi, Birgitte Refslund).
  • Fertilizing the ground and harvesting the full potential of the new neutron and X-ray research infra structures close to Copenhagen University (tilknyttet fra Institut for Antropologi, Karen Lisa Salamon).
  • Social Fabric (tilknyttet fra Institut for Antropologi, Morten Axel Pedersen).

Læs mere om KU’s 2016-midler og de 18 projekter.