23. juni 2015

12 millioner kroners Sapere Aude-bevilling til professor Oscar Salemink for projekt om nye stormagters syn på Europa

Professor Oscar Salemink er en af kun to samfundsvidenskabelige forskere, som i år modtager bevillinger i den højeste Sapere Aude kategori ”Top-forsker”. Oscar Salemink modtager bevillingen til et projekt, der skal afdække, hvordan Europa defineres af andre regioner

Oscar Salemink, professor ved Antropologisk Institut, er en af blot tre forskere fra Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet, der er med i det fine selskab, når Det Frie Forskningsråd i dag uddeler næsten 200 millioner kroner af de eftertragtede Sapere Aude-bevillinger.

Oscar Salemink modtager en såkaldt Topforsker-bevilling på 12 millioner kroner for projektet ”Europa udefra ind: Hvordan en verdensdel konstitueres igennem kulturgenstande”, der skal give ny viden om, hvordan nye stormagter som Japan, Brasilien, Kina, Indien og Sydafrika ser på Europa. Projektet tager på den måde både et kig tilbage i tiden og ind i fremtiden.

Oscar Salemink

- Jeg er meget beæret over at modtage denne bevilling og samtidig er jeg utrolig glad for, at jeg nu får mulighed for at gennemføre dette projekt, der har et virkelig globalt udsyn, siger Oscar Salemink.

- Europa begyndte at definere sig selv som et selvstændigt kontinent i det 16. og 17. århundrede, da europæere rejste til Afrika, Asien og Amerika og tog genstande med hjem. Genstandene fra ”den nye verden” blev udstillet på museer og kom herigennem til at danne basis for et verdensbillede, hvor Europa havde en dominerende position. Nu er Europa ved at miste sin dominans, og andre lande er i gang med at klassificere verden på en ny måde, hvor Europa ikke er i centrum. Med dette forskningsprojektet ser vi på en nær fremtid, hvor Europa ikke længere definerer sig selv, men i stedet bliver defineret af andre regioner, siger Oscar Salemink.

Forskningsprojektet Global Europe udføres af et team af forskere, og Oscar Salemink vil selv stå for den del af projektet, som foregår i Kina.  

Ni KU-forskere blandt de 26 modtagere

I år modtager i alt 26 danske forskere Sapere Aude-bevillinger til i alt 195,5 millioner kroner. Peter Norman Sørensen fra Økonomisk Institut og Oscar Salemink er de eneste samfundsvidenskabelige forskere, som i år modtager bevillinger i den højeste kategori, Sapere Aude Top-forsker.

Der var knap 300 ansøgere i alt til årets bevillinger, og i alt ni KU-forskere er blandt de 26 modtagere. Foruden de tre samfundsvidenskabelige KU-forskere modtager en forsker på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og fem forskere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet også bevillinger fra rådet.

Sapere Aude-bevillingernes latinske navn betyder ”vov at vide” og uddeles hvert år af Det Frie Forskningsråd til en række af Danmarks mest toneangivende forskere inden for områderne sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.

Bevillingerne gives til konkrete, tidsbegrænsede forskningsaktiviteter som skønnes at kunne give væsentlig ny viden. Forskningsprojekterne udspringer af forskernes egne idèer, og projekternes videnskabelige kvalitet er det vigtigste kriterie for at gøre sig fortjent til en Sapere Aude bevilling.