Projekter om teknologi og innovation

Teknologi og innovation

Antropologisk Analyse har gennemført nedestående forskningsprojekter. Der er tale om samarbejdsprojekter i offentlig og privat sektor, interesseorganisationer og NGO’er, hvor virksomheder og organisationer har ønsket en forskningsbaseret antropologisk analyse af aktuelle udfordringer og muligheder. Projekterne er gennemført af en lang række forskellige forskere i samspil med bl.a. ph.d. og seniorrådgiver Steffen Jöhncke og erhvervskonsulent Bettina Skårup, der har fungeret som initiativtagere, faglige sparringspartnere, advisory boards og rådgivere på projekterne.

Links til projekternes afsluttende rapporter findes under de respektive projekter neden for. Endvidere findes en samlet liste over alle rapporterne i højre spalte.