18. november 2016

Europæisk begejstring for instituttets tilgang til anvendt antropologi

Anvendt antropologi er lidt af et speciale for Antropologisk Analyse, Institut for Antropologis enhed for eksterne samarbejdsprojekter. I forbindelse med den europæiske konference Why the World Needs Anthropologists!, 4.-5. november i Estland, præsenterede Antropologisk Analyse instituttets unikke tilgang til anvendt antropologi.

- Der var rigtig stor interesse blandt de 350 deltagere for vores måde at udvikle og gennemføre anvendt-antropologiske projekter på inden for rammen af et universitets-institut, da der så vidt vi ved ikke findes tilsvarende andre steder, siger Steffen Jöhncke.

Erhvervskonsulent ved Antropologisk Analyse Bettina Skårup fortæller om anvendt antropologi til et par interesserede workshop-deltagere

Overvældende positiv respons

- Vi organiserede også en workshop, hvor deltagerne kunne få et indtryk af, hvordan vi arbejder med antropologiske perspektiver i alle led af en praktisk orienteret undersøgelse – fra fortolkningen af opgaven til den endelige aflevering til samarbejdspartneren. Workshoppen blev hurtigt udsolgt. Det var virkelig spændende at gennemføre den med deltagere fra en lang række lande i og uden for Europa. Vi er glad for at kunne sige, at responsen var positiv, ja nærmest overvældende positiv, siger Steffen Jöhncke.

Som del af konferencen blev Steffen Jöhncke interviewet af den spanske antropolog-gruppe ”Antropología 2.0”, der er et initiativ, som ønsker at udvikle antropologien i en mere praktisk retning. Interviewet kan findes her (kun indledningen er på spansk, selve samtalen er på engelsk): https://www.facebook.com/Antropologia2.0