13. september 2013

Bog: "Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier"

- En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund

Bog af Birgitte Romme Larsen, Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Dagligdagen for etniske minoritetsfamilier
’Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier’ belyser, hvordan familier i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund indretter dagligdagen på tværs af;

  • arbejdsliv,
  • familieliv og
  • fritid.

Kvalitativ interviewundersøgelse
Med udgangspunkt i 20 dybdegående interviews i familier med henholdsvis pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund viser bogen deres;

  • hverdagsliv,
  • overvejelser og
  • daglige handlemønstre

Indsigt i etniske minoritetsfamiliers hverdagsliv
Bogen kommer med uddybende, kvalitative indsigter i forhold til de kvantitative sammenhænge, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har fundet i undersøgelsen ’Integration blandt ikke-vestlige indvandrere – Arbejde, familie, netværk og forbrug’, som udgives samtidig med denne publikation.

’Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier’ giver en væsentlig ny indsigt i indvandrere og flygtninges tidmæssige og økonomiske strukturering af deres hverdagsliv i Danmark.

I den forbindelse kaster bogen særligt lys over, hvordan familiernes konkrete organisering af dagligdagen hele tiden sker i tæt forbindelse til det omgivende danske samfund og ikke mindst ”den danske integrationsdebat” – en debat om dem selv, og en debat som familierne hele tiden aktivt forholder sig til og handler i forhold til, når det angår indretningen af deres familieliv og dagligdag.

Præsentation af den nye forskning
Birgitte Romme Larsen præsenterede undersøgelsens resultater på et presse- og debatmøde arrangeret af Roskwool Fondens Forskningsenhed i Moltkes Palæ, København, den 12. september 2013. Her deltog også;

  • social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)
  • integrationsordfører Inger Støjberg (V)
  • samfundsdebattør Rushy Rashid
  • samfundsdebattør Tarek Hussein

Du kan downloade bogen her (rockwoolfonden.dk)