22. oktober 2013

Antropologer skaber egne jobs

Omsat antropologi – En undersøgelse af det antropologiske arbejdsmarked i Danmark

Rapport skrevet af Anne-Louise Lysholm Hansen og Steffen Jöhncke, Antropologisk Analyse, for Institut for Antropologi. Københavns Universitet, 2013.

Job gennem erfaringer og nytænkning
Antropologisk Analyse har foretaget en analyse af det antropologiske arbejdsmarked for Institut for Antropologi. Undersøgelsen ser især på mulighederne for at omsætte antropologi-uddannelsen til praksis.

- Det antropologiske arbejdsmarked er stærkt fragmenteret – antropologer arbejder på en meget bred vifte af områder, hvor de i mange tilfælde selv har været med til at skabe deres job, siger Steffen Jöhncke, der er medforfatter til undersøgelsen.

Der er mange veje til beskæftigelse. For en del har det været kontakter og et særligt kendskab til en bestemt branche, eventuelt opnået gennem specialeskrivning, der har ført til job. Andre har været gode til at se muligheder for deres antropologiske færdigheder på nye områder – ikke mindst innovationsarbejde, design, ledelse, organisation og HR er blevet betydelige antropologiske jobfelter de senere år.

Nogle antropologer, der citeres i rapporten, har været gode til at bane sig vej ind i brancher og jobtyper, hvor arbejdsgiverne ikke vidste, at det var en antropolog, de havde brug for.

Fra forskningsverden til praksis
Ifølge såvel antropologer som arbejdsgivere i undersøgelsen er der ganske få jobs, der kun kan varetages af antropologer – til gengæld kan antropologernes viden og kunnen omsættes til mange forskellige typer jobs. Denne omsætning er ifølge Steffen Jöhncke en af uddannelsens udfordringer:

- Antropologi har traditionelt været en uddannelse, hvor forskeren blev set som den prototypiske antropolog. Men optaget på antropologi-uddannelsen er i dag så stort, at kun et mindretal senere kan beskæftiges inden for forskningsverdenen. . Derfor har vi også brug for at se mere på, hvad antropologer laver og bruger deres uddannelse til uden for universiteter og forskning, så de studerende kan se, hvad de kan arbejde hen imod i deres uddannelse.

Anbefalinger og tiltag
Rapporten giver afslutningsvis nogle anbefalinger til, hvordan uddannelsen i endnu højere grad kan forberede kandidaterne på at omsætte antropologi til praksis på arbejdsmarkedet. Det drejer sig bl.a. om at få

  • praksiseksempler og praktikere ind i undervisningen
  • eksemplificering af brugbarhed
  • udvidelse af instituttets udadrettede kontakt og netværk

Studieleder på Institut for Antropologi, Helle Bundgaard, er godt tilfreds med antropologernes evne til selv at skabe sig rum på arbejdsmarkedet, men hun er også meget opmærksom på udfordringerne:

- Jeg er glad for, at undersøgelsen viser, at vi har en uddannelse, der generelt sætter vores kandidater i stand til at få beskæftigelse inden for de fleste sektorer i såvel det offentlige som det private. Vi skal dog hele tiden arbejde på at gøre vores gode uddannelse endnu bedre, understreger Helle Bundgaard, og vi arbejder på, at gøre det tydeligere for omverdenen, hvad vores kandidater har at tilbyde. Det har foreløbigt resulteret i to kandidatspor: Sundhedsantropologi, som allerede er et vigtigt beskæftigelsesfelt for antropologer,og Business and Organisational Anthropology, der har optaget de første studerende dette efterår. Læs hele rapporten ”Omsat antropologi – En undersøgelse af det antropologiske arbejdsmarked i Danmark” (PDF).