7. marts 2019

DFDS sparer brændstof med antropologi

Teknologi

Med en antropologisk undersøgelse fik rederiet DFDS tilpasset systemer til brændstofbesparelse. Det betyder, at systemet bliver brugt mere end før, siger DFDS.

Teknologi til brændstofbesparelse regner løbende ud, hvordan man kan sejle skibet mest effektivt i forhold til brændstof. Systemerne kaldes for beslutningsstøttesystemer, og de bearbejder typisk vind og vejrprognoser med aktuelle sensormålinger fra skibet og store mængder historiske data. Hvis systemerne ser en forskel mellem det optimale scenario, og den måde besætningen netop nu sejler skibet på, så kommer systemerne med en anbefaling til besætningen.

- Den antropologiske undersøgelse resulterede i feedback fra besætningerne, som udviklerne bag vores systemer til energioptimering kunne bruge. 

Jakob Steffensen, Senior Manager, DFDS

Men hvordan får et rederiet og udviklerne bag teknologien de søfarende til at tage teknologien til sig og bruge den?

 Det var udgangspunktet for en antropologisk undersøgelse af to beslutningsstøtteværktøjer til brændstofbesparelse hos rederiet DFDS.

- Den antropologiske undersøgelse resulterede i feedback fra besætningerne, som udviklerne bag vores systemer til energioptimering kunne bruge. Det betød, at vi fik en tilpasning af vores system fra leverandøren, og at systemet nu kommunikerer langt bedre til den søfarende. Derfor bliver systemerne brugt mere, så vi sparer brændstof til gavn for både økonomien og miljøet, siger Jakob Steffensen, der er Senior Manager ved rederiet DFDS, der er et af Europas førende rederier.

En øjenåbner

Navigatører og styrmænd er innovative og åbne over for nye teknologi og ideer, og de afprøver ny teknologi ved at holde resultaterne op imod deres egne erfaringer. Men søfarende følger ikke blindt nye systemer. Faktisk kan de være tilbøjelige til at undlade at bruge nye teknologier, hvis ikke systemerne præsenterer mellemregningerne.

 - Undersøgelsen viste, at brugerne ikke kunne godtage anbefalingerne, fordi de ikke forstod baggrunden. Det var en øjenåbner. Kaptajner og navigatører ville eksempelvis hellere have en mere nørdet version og kende beregningsgrundlaget for anbefalingerne, end de vil have et lækkert brugervenligt interface med få oplysninger, siger Jakob Steffensen.

Med antropologien kan man inddrage viden fra slutbrugerne i selve udviklingen af teknologien, så man sikrer sig, at produktet bliver bedst muligt tilpasset slutbrugerne,

Cecilie Odgaard Jakobsen, antropolog.

Erfaring vs. ny teknologi

Undersøgelsen viste, at erfaring er højt skattet hos de søfarende, og at deres erfaring skal spille en rolle i udviklingen af beslutningsstøtteværktøjerne. Den viden kan også bruges, når DFDS skal implementere anden ny teknologi.

 - Med antropologien kan man inddrage viden fra slutbrugerne i selve udviklingen af teknologien, så man sikrer sig, at produktet bliver bedst muligt tilpasset slutbrugerne, siger videnskabelig assistent Cecilie Odgaard Jakobsen, der er uddannet ved Institut for Antropologi og udførte feltarbejdet på fire skibe hos Antropologisk Analyse, Københavns Universitet.

Sådan gjorde Antropologisk Analyse
2016-2017: Interviewede navigatører og kaptajner samt observationer på fire skibe ved rederiet DFDS. Undersøgelsen var finansieret af Den Danske Maritime Fond og DFDS.