7. marts 2019

Antropologer bidrager til indsigt om menneskers adfærd ved brand

Brugerperspektiv

Antropologer matcher ingeniørernes viden om teknik med deres viden om brugernes adfærd. Hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut bidrager de til at forbedre brandsikkerhed i bygninger og på skibe.

Antropologerne på billedet holder skype-møde med en ingeniør ved DBI.

På videoer om brandsikkerhed er mennesker afbildet som en række små firkanter, der i snorlige rækker bevæger sig ned ad trapperne mod nærmeste udgang. I praksis er menneskers adfærd sjældent så forudsigelig, og hos Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut arbejder to antropologer med den menneskelige faktor i forhold til alt fra risikovurdering af bygninger til digitalisering af manualer omkring brandsikkerhed.

 Vores antropologer bidrager med viden om menneskers adfærd, som er et meget vigtigt element i brandsikkerhed,

Carsten Møller, forretningsudvikler hos Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut.

- Antropologer har et stort metodeapparat og arbejder meget struktureret, og det passer godt til vores ingeniørers måde at arbejde på. Vores ingeniører har en dyb indsigt i teknik og konstruktion, mens vores antropologer bidrager med viden om menneskers adfærd, som er et vigtigt element i brandsikkerhed, siger Carsten Møller, der er forretningsudvikler hos Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut.

Skaber håndgribelig viden om brandsikkerhed

Hos Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut fik man alvor øjnene op for antropologer, da en antropolog i 2016 var med til undersøge en brandulykke på et serviceskib i det sydfynske øhav.

- Vi undersøgte ulykken nærmere, selvom der kun skete materiel skade, fordi besætningen på skibet netop havde en overraskende adfærd, forklarer Carsten Møller.

Antropologerne interviewede blandt andet besætningsmedlemmer. Undersøgelsen viste eksempelvis, at køkkenet var et farligt område under brand, fordi der var mange mennesker tilstede på relativt lidt plads, og desuden fordi der var køkkenmaskiner, der skulle kobles fra ved en brand.

Husker udviklerne, indkøberne og beslutningstagerne

Mette Marie Vad Karsten, der er uddannet ved Institut for Antropologi, er ansat som erhvervs-ph.d. studerende ved DBI.

- Antropologer har en række metoder, som vi kan bruge til at indsamle viden om menneskers adfærd og til at oversætte teknisk viden til mere håndgribelig viden om brandsikkerhed, siger Mette Marie Vad Karsten.

I sit arbejde hos DBI kan hun blandt andet anvende sin antropologiske refleksion:

- I strategiske sammenhænge kan det betyde, at antropologer husker at spørge om, hvad en given strategi egentlig betyder. I forhold til produktudvikling kan det betyde, at man spørger, om brugeren egentlig har det behov, vi tror, de har, siger Mette Marie Vad Karsten.

Vi skal i ligeså høj grad spørge og lave deltagerobservationer hos udviklerne, indkøberne og beslutningstagerne. Hos disse målgrupper ligger der i høj grad også værdifulde indsigter om, hvordan de forventer, at teknologien vil blive anvendt i praksis.

Bettina Skårup, Erhvervskonsulent i Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi.

Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, har i gennem årene samarbejdet i forskningsprojekter med teknologiudviklende virksomheder. De antropologiske metoder og tilgange bidrager med indsigt i den hverdag, som teknologierne skal bruges i:

- Vores analyser har været gode til at understrege, at brugerundersøgelser ikke blot skal handle om at spørge de primære brugere om deres erfaringer med teknologien. Vi skal i ligeså høj grad spørge og lave deltagerobservationer hos udviklerne, indkøberne og beslutningstagerne. Hos disse målgrupper ligger der i høj grad også værdifulde indsigter om, hvordan de forventer, at teknologien vil blive anvendt i praksis, siger Bettina Skårup, erhvervskonsulent i Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi.