Antropologisk Analyse – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Antropologisk Analyse

Antropologisk Analyse

- en enhed for eksterne samarbejdsprojekter

Antropologisk Analyse er en enhed på Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Vores ambition er at udbrede kendskabet til antropologiens anvendelse, at øge udveksling og vekselvirkning mellem antropologien og omverdenen, at fremme beskæftigelsen blandt antropologer, samt at udvikle potentialer for nye anvendelser af antropologiske kompetencer.

Antropologisk Analyse udfører eller indgår som samarbejdspartner i en række forskellige aktiviteter, fra forskningsprojekter og praktisk rettede undersøgelser over kursusvirksomhed til rådgivning pr. telefon eller mail.

Københavns Universitet har tre hovedformål: Forskning, undervisning og formidling. Antropologisk Analyse er oprettet med det formål at fremme formidlingen mellem Institut for Antropologi og de virksomheder og organisationer i samfundet, der ønsker at samarbejde med os. Hidtil er formidling især blevet set som et spørgsmål om at udbrede og nyttiggøre forskningens resultater – det vil sige den viden, som forskerne allerede har frembragt. Antropologisk Analyse er udtryk for ambitionen om at skabe nye indsigter og nye områder for viden i samarbejdet mellem universitet og omverden. Ideen er at formidle behov for ny viden udefra ind på universitetet til studerende og forskere, og formidling af forskningens tilgange, spørgsmål og metoder den anden vej. I samarbejdet opstår muligheder og perspektiver, som ingen af parterne på forhånd kunne kende.

Aktuelt

Læs om forskning i implementering af velfærdsteknologi - udfordringer og forslag til løsninger.

Kontakt

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os.