Antropologisk Analyse

(Bemærk, at Antropologisk Analyse og disse informationssider snarest vil blive relanceret i ny form)

Antropologisk Analyse er en enhed på Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Vores ambition er at udbrede kendskabet til antropologiens anvendelse, at øge udveksling og vekselvirkning mellem antropologien og omverdenen og at fremme beskæftigelsen blandt antropologer.

Antropologisk Analyse er oprettet med det formål at fremme formidlingen mellem Institut for Antropologi og de virksomheder og organisationer i samfundet, der ønsker at samarbejde med os. Hidtil er formidling især blevet set som et spørgsmål om at udbrede og nyttiggøre forskningens resultater – det vil sige den viden, som forskerne allerede har frembragt. Antropologisk Analyse er udtryk for ambitionen om at skabe nye indsigter og nye områder for viden i samarbejdet mellem universitet og omverden. Ideen er at formidle behov for ny viden udefra ind på universitetet til studerende og forskere, og formidling af forskningens tilgange, spørgsmål og metoder den anden vej. I samarbejdet opstår muligheder og perspektiver, som ingen af parterne på forhånd kunne kende.

Læs mere om projekter inden for sundhed og velfærd, teknologi og innovation og organisation og forvaltning.