Kristina Grünenberg

Kristina Grünenberg

Lektor

Regional focus:Danmark, Bosnien, Guatemala, og senest Sydkorea.

Primære forskningsområder

Velfærdsteknologi, Biometrisk teknologi

Sygdom og sundhed, aldring (medicinsk antropologi)

Migration, grænser, identifikationsprocesser, tilhørsforhold, hjem (migrations/mobilitets forskning)

Urbanitet, diversitet, fællesskab (urban antropologi)

Aktuel forskning

I juni 2019 påbegyndte jeg forskningsprojektet Sensing Old Age; Travelling technologies and the configurations of ageing in Denmark and Korea med min kollega Line Hillersdal.

Gennem etnografisk feltarbejde i Danmark og Sydkorea udforsker projektet hvordan velfærdsteknologier udvikles, intorduceres og anvendes i mødet mellem ældre, sundhedsprofessionelle, pårørende og tekindustrien i disse to kontekster.

Projektet undersøger endvidere hvordan teknologierne og deres medbetydninger rejser og medierer den sansende krop og omsorgsrelationer på tværs af kulturelle og institutionelle kontekster, såvel som hvordan teknologierne konfigurerer alder, aldring og de ældre på en særlig måde.

 

ID: 2513804