Henrik Vigh

Henrik Vigh

Professor

Aktuel forskning

Mit forskningsfelt er fokuseret på politisk antropologi med særlig fokus på kriser, konflikt og kriminalitet.

Forskergrupper

Global Development & Conflict, Power, and Politics 

Forskningsprojekter

Ungdom, mobilisering og social navigation: Formålet med at forske i dette emne er at forbedre vores forståelse af mobiliseringsprocesser og voldsudøvelse. Temaet har dannet baggrund for en række bøger og artikler og bygger på et igangværende forskningsprojekt, i hvilket jeg har fulgt en milts af unge mænd i Bissau, Guinea Bissau, siden årtusindeskiftet.

Begrebet social navigation er en analytisk optik, der gør det muligt for os at se, hvordan mennesker forsøger at styre deres liv i en positiv retning på trods af, at de lever i en ustabil verden af fattigdom og politiske uroligheder. Det gør det muligt for os at belyse det komplekse samspil mellem handling og sociale kræfter og at analysere måden, hvorpå unge mænd bevæger sig gennem politiske netværk og begivenheder.

Etnografisk kriminologi: Etnografiske metoder er særligt brugbare til at belyse den stigende grad af transnational kriminalitet, som vi i øjeblikket bevidner. Hvor den traditionelle kriminolgi oftest arbejder med nationale databaser og registre, og dermed ikke er optimeret til begribe grænseoverskriden kriminalitet, har den etnografiske kriminologi tradition for at belyse globale flows og formationer. Projektet er forankret i det ERC-finansierede forskningsprojekt CRIMTANG.

Racialisering og globalitet: Fokus for dette forskningstema er racialisering, dvs. den måde hvorpå mennesker tilskriver racemæssige karakteristika til sociale fakta og tilblivelser. Projektet betragter, hvorledes strømningen af dominerende ideer og fortællingen former negative stereotyper og præger politisk og konfliktuel praksis. Mere specifikt er fokus på nutidige sociale Darwinistiske tendenser og globalt udbredte ideer om gener og dispositioner. I en verden med øget økonomisk ulighed smelter den folkelige forståelse af genetik sammen med kendskab til den globalt ulige fordeling af rigdom og magt, raceadskillelse og geo-politisk formationer; en sammensmeltning, der medfører, at race betragtes som et determinerende træk i relation til klasse og konflikt. Forskningen bygger på feltarbejde i både Europa og Afrika.

Krise og kronicitet: Dette projekt til formål at øge vores viden om sociale dynamikker i forhold til længerevarende politisk, økonomisk eller social krise. I en stor del af verden er kriser ikke midlertidige afbrydelser af normaltilstanden, men mere kroniske fænomener. Vi ved dog meget lidt om, hvordan kronicitet påvirker udviklingen af samfund og mellemmenneskelige relationer.  Projektet beskriver nogle af de generelle sociale og politiske dynamikker, der fremkommer i længerevarende konfliktsituationer, og søger at begribe kronicitetens konsekvenser fra på tværs af skala fra det eksistetielle til det geopolitiske.

Illegalitet under lup: Dette forskningsprojekt har til formål at kaste lys over illegaliseringen af de mange udokumenterede og irregulære migranter i Europa og måden, hvorpå deres status som 'illegale' kaster en skygge over deres eksistens. Projektet bygger på feltarbejde i Tanger, Lissabon og Paris blandt vestafrikanske migranter, som kæmper for at overleve i byerne. Uden at tabe de enkelte personer, der er fanget i positionen som illegale, af syne, søger projektet at belyse både de strukturer, der generere illegalitet og de netværk, der udvikler og profiterer på dette. Studiet bidrager til debatten om migration med hensyn til såvel livsmuligheder, sårbarhed og voldelige netværk.

Primære forskningsområder

Regionalt:
Europa, Vestafrika

Tematisk:
Politisk antropologi, freds- & konfliktforskning, krise & kronicitet, udokumenteret migration, social tilblivelse, mobilitet og mobilisering.

 

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Crisis and Chronicity

  Vigh, Henrik, 2008, I: Ethnos. 73, 1

  Publikation: Bidrag til tidsskriftLederForskning

 2. Udgivet

  Lives Opposed: Perceptivity and tacticality in conflict and crime

  Vigh, Henrik, 2018, I: Social Anthropology - Anthropologie Sociale. 26, 4, s. 487-501

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Anthropological Criminology 2.0: Ethnographies of global crime and criminalization

  Sausdal, D. & Vigh, Henrik, dec. 2019, I: Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology. 2019, 85, s. 1-14

  Publikation: Bidrag til tidsskriftLederForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  From essence back to existence: Anthropology beyond the ontological turn

  Vigh, Henrik & Sausdal, D. B., 1 apr. 2014, I: Anthropological Theory. 14, 1, s. 49-73 25 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  La Marge au Centre: sur les réseaux, la cocaïne et le crime transnational à Bissau

  Vigh, Henrik, 3 sep. 2014, I: Socio. 1, 3, s. 289-313 24 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 918461