Professorer og lektorer – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Ansatte > Professorer og lektorer

Lotte Buch Segal

Lotte Buch Segal

Lektor

Aktuel forskning

Omdrejningspunktet for min forskning er hvordan længerevarende situationer med vold og krig/krigslignende tilstande bliver en integreret del af familierelationer, intimitet og hverdag. Eller sagt med andre ord, hvad vil det sige at leve som menneske og som socialt væsen med voldelig konflikt som bagtæppe. Empirisk har størstedelen af mit arbejde fundet sted i  de besatte palæstinensiske områder. Mit første post.doc projekt (bevilliget af Carlsberg Fondet) undersøgte, hvordan palæstinensiske familimedlemmer til tidligere indsatte i fængsler i Israel oplever, omgås og undgår de sociale stigma der potentielt følger med en langvarig fængsling. Sigtet med projektet er at kaste lys over hvad der sker i kullissen af et kerne stridspunkt i konflikten mellem Israel og palæstinenserne, nemlig det såkaldte fangespørgsmål. Fokus er på hvilke følger konflikten har for familiemedlemmer, der i kraft af deres relationer til politiske aktivister lever med mistænksomhed, vold og uvished som en del af deres hverdag over lang tid. De mest centrale indsigter fra den del af min forskning er udgivet i monografien 'No Place for Grief' i 2016 på University of Pennsylvania Press (http://www.upenn.edu/pennpress/book/15492.html).

Mellem 2015 og 2017 er jeg PI på et NOS-HS forskningsprojekt rettet mod at forstå mødet mellem mellemøstlige torturoverlevere og de skandinaviske velfærdsstater. Det overordnede spørgsmål den tvær-skandinaviske forskergruppe stiller er hvordan torturoverlevernes oplevelser oversættes og opleves af de repræsentanter for velfærdsstaten, overleverne mødes med under deres færd gennem behandlings og integrationssystemet i Danmark, Norge og Sverige. Vi arbejder i forskningsgruppen lige nu med at samle det videnskabelig output fra projektet i et særnummer af et højtrangerende internationalt antropologisk tidsskrift sammen med samarbejdspartnere verden over. Arbejdstitlen for særnummeret er 'Overwhelming Knowlegde-Knowing and Writing Violence in Contemporary Anthropology'.

 

Forskergrupper

Jeg er medlem af forskergrupperne Conflict, Power and Politics,  Health and Life Conditions og Religion and Subjectivity ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Internationalt Samarbejde

Mellem 2016 og 2018 er jeg medlem af det fransk-amerikanske forskningsprojekt IPEV - International Panel of Exiciting violence. Jeg deltager specifikt i arbejdsgruppen 'Reconstruction of the Self' under ledelse af Professor Richard Recthmann, EHESS. http://www.ipev-fmsh.org/

Gennem 2017-2018 er jeg en del af en international gruppe af antropologer og filosoffer, der undersøger forholdet mellem det levede liv og de koncepter vi som antropologer bruger til at forstå det. Gruppen ledes af Sandra Laugier (EHESS), Andrew Brandel (Harvard) og Marco Motta (McGill). Undersøgelsen og publikationen har filosofferne Sandra Laugier, Cora Diamond og Stanley Cavells arbejde om ordinær realisme som deres fælles udgangspunkt.

Siden 2014 har jeg været en del af redaktionen på det internationale tidsskrift Conflict and Society (Advances in Research, Berghahn) og Tidsskrift for Antropologi. 

Primære forskningsområder

Regional specialisering:
De besatte palæstinensiske områder, mellemøstlige torturoverlevere i Danmark

Tematisk specialisering:
intimitet, vold, social lidelse, subjektivitet, affekt, metodiske udfordringer ved forskning i konfliktområder

Mine forskningsinteresser ligger i grænsefeltet af den psykologisk orienterede antropologi om social lidelse og politisk antropologi. Særligt beskæftiger jeg mig med måder, hvorpå vold bliver hverdag og hvad dette gør ved vores forståelse af, hvad der kan rubriceres under det ordinære og det såkaldt ekstraordinære. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i fagene faghistorie (BA), medicinsk antropologi (MA), psykologisk antropologi (MA) og  Anthropological Analyses (MA)

ID: 32373674