Maia Ebsen

Maia Ebsen

Ph.d. stipendiat

Mit PhD projekt omhandler socialt entreprenørskab i Danmark. Arbejdstitlen for projektet er ‘The Business of Ethics among Social Entrepreneurs in Denmark’. Projektet søger at bidrage til vores viden om og forståelser af det stigende fokus på moralsk og socialt ansvar blandt virksomheder i Danmark. Gennem et længevarende feltarbejde i en socioøkonomisk virksomhed i København, vil jeg undersøge hvilke oplevelser, motivationer og håb, de ansatte knytter til denne virksomhedsform. Formålet med dette vil være at udforske, hvordan den givne virksomhed løbende finder en balance mellem det at påtage sig et social ansvar samtidig med, at de skal drive en forretning.

 

Projektet er finansieret af Laurits Andersen Fonden

ID: 153883401