Maia Ebsen

Maia Ebsen

Ph.d. stipendiat

Mit PhD projekt omhandler kooperativer (demokratisk ejede virksomheder) i Danmark. Arbejdstitlen for projektet er ‘Building Better Futures’. Projektet søger at bidrage til vores viden om og forståelser af det stigende fokus på moralsk og socialt ansvar blandt virksomheder i Danmark. Helt konkret undersøger jeg, hvordan diskussioner omkring ansvar udspiller sig i den danske byggebranche i forbindelse med den øgede interesse for bæredygtighed i byggeri. Gennem et længevarende feltarbejde i en mellemstor dansk byggevirksomhed, har jeg undersøgt, hvordan ansvar forstås og forvaltes både i det daglige byggearbejde og i virksomhedens organisatoriske udvikling. I forbindelse med sidstnævnte har jeg desuden kigget på diversitet i håndværksfagene, herunder kønsproblematikker.

Teoretisk søger mit projekt at bidrage til antropologi om politisk økonomi, moralitet og sociale bevægelser. Jeg er medlem af forskningsgruppen OREO på Institut for Antropologi.

Projektet er finansieret af Laurits Andersens Fond.

ID: 153883401