Matti Weisdorf

Matti Weisdorf

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Mit PhD-projekt med arbejdstitlen Ecological Pedagogies and Moods of Morality udforsker etisk og politisk ladede liv blandt en gruppe synlige biodiversitetsforkæmpende biologer i Århus, Danmark, og sporer, hvordan økologisk tænkning rejser og muterer, når sådanne biologer-cum-økoaktivister bevæger sig fra universitetsmiljøet gennem civilt engagement til hverdagens ureducerbare vanskeligheder og dilemmaer.

Fra dette empiriske udgangspunkt undersøger projektet de måder, hvorpå "økologiske følsomheder" (Bennett 2001), "afstemninger" (Jardine 1996) og "respons-evner" (Haraway 2015) konfigureres og dyrkes gennem, og undertiden på trods af, det videnskabelige praksis i den såkaldte videnskab om liv.

Projektet er en del af projektet Enchanted Ecologies in Scandinavia, der søger at tilvejebringe nye etnografiske beretninger om dyrkning af fortryllelse i naturorienterede oplevelser blandt selvudråbt sekulære mennesker i Skandinavien og at udvikle nye måder at teoretisere fortryllelse på og analysere, hvordan fortryllede øjeblikke på forskellige måder kan relateres til etiske og politiske bekymringer.

ID: 135852599