Ph.d.-stipendiater – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Ansatte > Ph.d.-stipendiater

Camilla Ida Ravnbøl

Camilla Ida Ravnbøl

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Danmark, Sverige, Polen, Bolivia,

Tematisk specialisering: menneskerettigheder, køn, roma minoriteter, EU migration, hjemløshed, flaskesamling og tiggeri. 

 

Aktuel forskning:

EU lov i hverdagen: Roma migranters møde med love og regler på gaden i København

Mit ph.d. projekt har fokus på forholdene for Roma migranter fra Rumænien, som bor på gaden i København og som erhverver sig primært via flaskesamling og tiggeri. Der kigges på mødet mellem roma migranter og sociale og juridiske myndigheder i Danmark med specifikt fokus på, hvordan EU lov opfattes, fortolkes og tages i brug i praksis. Det estimeres, at der bor omkring 10-12 millioner romaer i Europa og det er Europas største minoritet. Romaer er dog også blandt de mest diskriminerede og socialt udsatte i mange europæiske lande og udgør en stadig voksende migrantgruppe efter EU udvidelsen. Projektet ønsker at få indsigt i roma migranternes situation og vilkår, om hvilke der vides meget lidt i Danmark. Konkret ønskes indsigt i de juridiske og sociale situationer som roma migranterne befinder sig i samt hvordan henholdsvis migranterne og administrative aktører forstår og italesætter begreber såsom EU's frie bevægelsesprincip, menneskerettigheder, migration, ligeret for loven, forbrydelse og ”offer for en forbrydelse”. På den måde har projektet fokus på, hvordan sociale aktører forstår transnationale love og procedurer i praksis og former en juridisk bevidsthed. Projektet inkluderer et kønsperspektiv, i det der undersøges, hvorvidt og hvordan begrebet intersektionalitet kan anvendes til, at forstå roma mænd og kvinders respektive situationer og erfaringer.  

Vejleder: Inger Sjørslev

 

ID: 41984843