Ph.d.-stipendiater – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Ansatte > Ph.d.-stipendiater

Lotte Høgh

Lotte Høgh

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder er beredskab, magtanvendelse, terror, vold og væbnede konflikter, trussel- og risikoopfattelser, efterretningsarbejde, samt politiets organisation og professionsidentitet.

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Beredt på det uvarslede. 

Ph.d.-projektet handler om paratheden i politiet ved større uvarslede hændelser, specifikt med henblik på paratheden til væbnede konflikter.

I februar 2015 rammes København af to terrorhændelser. Flere såres og to dræbes. 

Selv om den samlede kriminalitet i Danmark er faldet til et historisk lavt niveau, er truslen for væbnede konflikter i Danmark øget, både i forhold til terrorhændelser, fremvæksten af nye rivaliserende rocker- og bandegrupperinger og en tendens til optrapning mellem venstre- og højrefløjsaktivister. 

Men hvordan forbereder et politi, der er rundet af et af verdens fredeligste lande, sig på pludselige og ekstreme nedslag af vold?

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan man træner og uddanner til scenarier med højt konfliktniveau, herunder scenarier med høj risiko for at anvende eller blive genstand for dødelig magt. Projektet undersøger også politiorganisationens forståelse af efterretningsviden; hvordan opfattes og anvendes efterretning og hvilken rolle spiller denne viden i politiorganisationens erkendelse af trusler og dermed paratheden til at imødegå dem? En mere overordnet undersøgelsesgenstand for projektet er selve beredskabsbegrebet; dets dimensioner af både reaktivitet og forberedelse, samt hvordan den beredskabsmæssige drejning mod terror og ekstremisme påvirker politiets professionsidentet- og etik. 

Disse emner vil blive belyst med teoretisk afsæt i vidensantropologien, voldens antropologi og organisationsantropologi. Feltarbejdet finder sted i beredskabs- og efterretningsfaglige fællesskaber i Dansk Politi og Forsvar i perioden 2015-2019.

Projektet er finansieret af Rigspolitiet og tilknyttet Politiskolen, Institut for beredskab, magtanvendelse og konflikthåndtering. Projektet er udformet som aktions- og anvendt forskning, der løbende vil blive omsat til beredskabslære og organisationsudvikling i politiet. 

Vejleder: Professor Henrik Erdman Vigh.

ID: 145652659