29. maj 2019

Sund Aldring

Ekstern lektor Bjarke Oxlund har sammen med Lone Grøn og Susanne Bregnbæk redigeret og skrevet introduktionen 'Sund aldring og sociale relationer' til et nummer af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

Temaet er Sund Aldring og indeholder derfor flere bidrag fra det mangeårige forskningsprojekt af samme navn. Fra Institut for Antropologi har adjunkt Henrik Hvenegaard, lektor Nete Schwennesen og videnskabelig assistent Simone Anna Felding leveret originalbidrag. Henrik Hvenegaards bidrag 'Potentialets politik: Aldring og ensomhed i Danmark' undersøger, hvorfor ensomhed er blevet et centralt fokusområde for de danske sundhedsmyndigheder. Nete Schwennesen og Simone Anna Felding undersøger den særlige relation, der opstår mellem mennesker med demens, deres pårørende og plejepersonalet, når demensramte flytter på plejehjem i artiklen 'Når omsorgen udliciteres: En analyse af den konfliktfyldte omsorgstrojka mellem mennesker med demens, pårørende og plejepersonale på et plejehjem i Danmark.’

Alle bidrag til særnummeret kan findes her:Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 15 (30), 2019.