29. maj 2019

Seksuel identitet sent i livet: Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark

Simon Meggers Matthiesen, tidligere videnskabelig assistent ved Institut for Antropologi, har netop udgivet rapporten 'Seksuel identitet sent i livet: Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark' på baggrund af et forskningsprojekt for Center for Sund Aldring. Projeket er finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn og blev udført i 2018.

Rapporten præsenterer resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af ældre homo- og biseksuelles sociale liv i Danmark. Rapporten giver et billede af målgruppens barrierer og muligheder for at indgå i nære relationer og meningsfulde fællesskaber sent i livet. Ligeledes afdækker rapporten, hvilken adgang disse ældre har til uformel støtte og omsorg samt deres tanker om at modtage hjælp i sundheds- og plejesektoren. Baggrunden for undersøgelsen er, at ældre homo- og biseksuelle længe har været overset i dansk forskning. En bedre forståelse af denne del af befolkningen er derfor vigtig for at kunne tilgodese særlige udfordringer, behov og ønsker hos målgruppen i Danmark.

Simon Meggers Matthiesen, Seksuel identitet sent i livet: Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark, maj 2019.

I forbindelse med forskningsprojektet har antropolog Nanna Hauge Kristensen lavet lydmontagen 'En sen blomstring' om fornægtelse, frisættelse og kærlighed, som kan høres på Radio24syv her.