Sandhed og genre – Københavns Universitet

02. februar 2015

Sandhed og genre

At læse en akademisk tekst kan være som at dumpe ned midt i en debat, hvor ingen fortæller præcist, hvad der diskuteres, eller hvem man diskuterer med. Tekstens videnskabsteoretiske og filosofiske forudsætninger er ofte implicitte og ikke så ligetil at afkode. I sin nye bog, Sandhed og genre, ruster Inger Sjørslev læseren til at tage kampen op

Inger Sjørslevs bog er en selektiv rejse gennem det seneste århundredes europæiske videnstradition med særlig vægt på de filosoffer og teoretikere, man kan møde i antropologiske og kulturanalytiske tekster. Ideen er gennem en slags feltarbejde i filosofiens og videnskabsteoriens verden at give et bredt indblik i de tankekilder, der ligger bag teksternes debatter og fremstillingsformer. Samtidig er bogen skrevet for at stimulere lysten til at arbejde selvstændigt med stoffet.

Bogen henvender sig til især studerende på antropologiuddannelser og i beslægtede discipliner. Hvert kapitel indledes med et kort uddrag fra en antropologisk tekst, som rammesætter det aktuelle tema, og afsluttes med diskussionsforslag og en liste over primærkilder, som med fordel kan læses sammen med kapitlet.

Det er den antropologiske fagdisciplin, som står i centrum i bogen og som eksemplerne hentes fra. Bogen kan dog anvendes bredt, som en slags filosofikum i et nutidigt perspektiv, men med blik tilbage i historien til den europæiske filosofi. Sandhed og genre giver således et overblik over nogle vigtige retninger i videnskabsteori og filosofi, fra positivisme over fænomenologi og til poststrukturalisme og kritisk teori.

Inger Sjørslev er antropolog og har siden 1998 været lektor ved Københavns Universitet. Hun vandt med bogforslaget til Sandhed og genre Lærebogsprisen 2013 for en lærebog, som ”på meget kvalificeret vis løfter den svære opgave, at hjælpe studerende til at forstå de grundlæggende kvalitetskriterier i det at arbejde i en akademisk fagdisciplin”.

Inger Sjørslev: Sandhed og Genre, Samfundslitteratur, 2015

Læs mere om bogen: www.samfundslitteratur.dk/sandhedoggenre