16. maj 2018

Præstø Multicenter: Ét center, mange brugere

Anja Steinmejer, tidligere videnskabelig assistent på Center for Sund Aldrings (CESA) Tema 1: Sundhedsfremmende innovationer, har netop udgivet rapporten ’Præstø Multicenter: Ét center, mange brugere,’ som en del af en forskergruppe på Institut for Antropologi. Rapporten udgives i forbindelse med to artikler, som magasinet Viden På Tværs har bragt om multicentret.

Anja Steinmejer og forskere fra CESA har i samarbejde med Vordingborg Kommune undersøgt, hvordan et multicenter forstås og bruges, og hvilken betydning det har for seniorlivet og lokalsamfundet i Præstø. Rapporten tager afsæt i, hvordan et sted som et Multicenter kan forstås på flere måder samt hvilken rolle, det spiller for de ældre borgere i Præstø. Rapporten viser, at centret med sine mange funktioner og kommunale tilbud under et samlet tag er noget helt særligt, da det fanger flere generationer og skaber en styrket sundhedsindsats.

De to artikler om multicentret kan læses her og her.

Anja Steinmejer, Præstø Multicenter: Ét center, mange brugere, Center for Sund Aldring, 2018.