Potentialets politik: Aldring og ensomhed i Danmark – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Forskning > Publikationsomtaler > Potentialets politik: ...

13. februar 2019

Potentialets politik: Aldring og ensomhed i Danmark

Adjunkt Henrik Hvenegaard Mikkelsen har netop bidraget til Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund med artiklen 'Potentialets politik: Aldring og ensomhed i Danmark.'

Denne artikel er baseret på et etnografisk studie blandt ældre borgere og sundhedspersonale på Møn og Sydsjælland. I de seneste år er social isolation og ensomhed blandt ældre blevet et kerneområde inden for diskussionen af folkesundhed i Danmark. Med udgangspunkt i denne observation, undersøger forfatteren, hvorfor netop ensomhed er blevet et centralt fokus område for de danske sundhedsmyndigheder. Spørgsmålet er, hvordan ensomhed bliver opfattet i en tid, hvor ældres sundhed er genstand for stadig større opmærksomhed. Han knytter indsatserne over for ensomhed til en mere generel ’potentialets politik’, dvs. en fremherskende fortælling om sundhed i Danmark, som siger, at vi alle har potentialet for — samt en forpligtigelse til — ikke blot at opretholde vores sundhed, men også at engagere os socialt livet igennem.

Henrik Hvenegaard Mikkelsen, Potentialets politik: Aldring og ensomhed i Danmark, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Årgang 15, Nummer 30, Februar 2019.