Kapitel: Hærens Officersskole som erindringssted – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Forskning > Publikationsomtaler > Kapitel: Hærens Office...

29. oktober 2013

Kapitel: Hærens Officersskole som erindringssted

Bogkapitel af Birgitte Refslund Sørensen i ”Hærofficerer i 300 år - 1713-2013” udgivet af Hærens Officersskole, Frederiksberg, 2013.

Danske officerer skal i dag være i stand til at begå sig både på de bonede gulve, i kampzoner, blandt kolleger i det militære system og som alm. borger/civil i det danske samfund. Disse meget forskellige kontekster kræver, at officererne mestrer en viden om mange forskellige normer og praksisser, og kan skifte mellem disse for at tilpasse sig den givne situation.

I anledningen af, at det er 300 år siden, at Kong Frederik den Fjerde etablerede Hærens Officerskorps, har Hærens Officersskole udgivet en samling artikler forfattet af forskere og militærfolk. Artiklerne beskriver det danske officerskorps, dets udvikling og rolle på forskellige tidspunkter i historien.

Birgitte Refslund Sørensens kapitel fokuserer på Hærens Officersskole beliggende på Frederiksberg Slot, hvor danske officerer er blevet uddannet siden 1869. Hun argumenterer for, at Hærens Officersskole beliggende på Frederiksberg Slot kan inddeles i fire forskellige sociale erindringsrum, med hver deres historicitet, kulturelle værdier og sociale praksisser, som understøtter dannelsen af officerens kamæleonagtige profil.

 

De fire rum er henholdsvis:

  • "slottet", hvor officeren som gentleman og del af kongerigets historie formes
  • "skolen", hvor den professionelle soldat og kollega skabes
  • "osteklokken", hvor officeren som (elitært) medlem af samfundet kommer til syne
  • "det gyldne lokum", der er en humoristisk beskrivelse af slottet set fra luften, og refererer bredt til de mere folkelige aktiviteter som fx vikingefester og lancering af årets julebryg i kadetkælderen, som de kommende officerer arrangerer.

På baggrund af etnografisk feltarbejde og interviews med nuværende og tidligere officerer, viser Birgitte Refslund Sørensen hvordan omgivelserne på skolen påvirker og former de kommende officerer, men hun viser også hvordan officererne kontinuerligt indskriver sig i og forandrer stedet. For eksempel har officerernes deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan betydet, at camouflageuniformen har erstattet "jakkesættet" som arbejdstøj, og i slottets hall og gennemgangslokale er der sat mindetavler op for faldne linjeofficerer.