Ny bog: "Familie og Slægtskab" – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Forskning > Publikationsomtaler > Ny bog: "Familie og Sl...

03. maj 2013

Ny bog: "Familie og Slægtskab"

- Antropologiske perspektiver


Bog redigeret af Hanne Overgaard Mogensen og Karen Fog Olwig, Institut for Antropologi, Samfundslitteratur, 2013.

Tvetydighed i familierelationer tydeliggøres
Familien spiller en central rolle både i vores selvforståelse og i vores samfundsopfattelse, men den er en konfliktfyldt størrelse. Den er en metafor for stærke følelsesmæssige og ubrydelige relationer, som i praksis ofte er problematiske og tvetydige. Familien danner derfor grundlag for mange af velfærdsstatens forsøg på at gribe ind og regulere relationer.

Familie og slægtskab belyser de mange forskellige måder, hvormed familiebegrebet forstås og praktiseres både nationalt og internationalt. Bogen viser, hvordan disse kan bruges til at gentænke ”familie” og til at opnå en dybere forståelse af tvetydigheden i familierelationer.

Eksempler på forståelser af slægtskab
På baggrund af etnografiske casestudier af bl.a. barnløse, hjemløse, filippinske au pairer, kinesiske mødre og handlede rumænske kvinder viser bogen, hvordan visse familieformer og sociale relationer “naturliggøres” i det danske samfund, mens andre ses som forkerte og søges reguleret af det danske velfærdssystem.

En bog for såvel antropologer som praktikere
Familie og slægtskab
henvender sig til spirende antropologer og andre faggrupper, der ønsker at undersøge de familieopfattelser, der afspejler sig i det danske samfund. Bogen er desuden relevant for praktikere, der arbejder med familierelationer, samt den alment interesserede læser, der ønsker en dybere indsigt i familierelationers problematikker.

Bogen kan købes i Academic Books, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Du kan også læse bogens introducerende kapitel på forlagets hjemmeside.