05. september 2017

Når velfærdsteknologi bliver stand-in for professionelle: omsorgsinfrastruktur og autorisationsprocesser i digitalt understøttet genoptræning

Sammen med sin kollega, Henriette Langstrup, har post.doc Nete Schwennesen skrevet et kapitel til antologien 'Når teknologier holder mere, end de lover'. Bogen kaster et kritisk blik på teknologier indført på eksempelvis hospitaler og plejehjem samt i hjemmehjælpen, folkeskolen og politiet. Med forskellige teoretiske og empiriske indfaldsvinkler udfordrer de 12 kapitler enhver instrumentel opfattelse af teknologier, der på den ene side overvurderer teknologiernes evne til at indløse de mange ambitioner på velfærdssamfundets vegne og på den anden side undervurderer teknologierne som neutrale værktøjer.  

Under overskriften 'Når velfærdsteknologi bliver stand-in for professionelle: omsorgsinfrastruktur og autorisationsprocesser i digitalt understøttet genoptræning' sætter Nete Schwennesen og Henriette Langstrup fokus på, hvordan teknologisk understøttet egenomsorg i patienternes og borgernes eget hjem i stigende
grad bliver anvendt i behandling og rehabilitering. Med udgangspunkt i ICURA - en velfærdsteknologisk løsning, der har til formål at hjælpe ældre hofteopererede med at træne hjemmefra, undersøger Nete Schwennesen og Henriette Langstrup, hvordan, i hvilken udstrækning og med hvilke konsekvenser denne teknologiske 'vikar' får autoritet til og ansvar for at yde omsorg for ældre hoftepatienter i deres eget hjem. Hvad sker der, når en teknologi bliver stedfortræder for en sundhedsprofessionel? Og hvad bliver omsorg gjort til, når den leveres af en teknologi?

Nete Schwennesen, Henriette Langstrup; Når velfærdsteknologi bliver stand-in for professionelle: omsorgsinfrastruktur og autorisationsprocesser i digitalt understøttet genoptræning, i 'Når teknologier holder mere, end de lover'.