Mobilitet og Tilknytning - Migrantliv i et globaliseret Danmark – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Forskning > Publikationsomtaler > Mobilitet og Tilknytni...

13. september 2015

Mobilitet og Tilknytning - Migrantliv i et globaliseret Danmark

Bogen "Mobilitet og tilknytning" (red. Professor Karen Fog Olwig og Karen Valentin), der har bidrag fra en række forskere fra Instititut for Antropologi: Karina Dalgas, Vera Skvirskaja, Zachary Whyte, Birgitte Romme Larsen, Kristina Grünenberg, Karen Fog Olwig og Janne Flora, belyser de sociale, økonomiske og kulturelle årsager, der får mennesker på alle kontinenter til at forlade deres hjemland. Igennem ni etnografiske studier fokuserer forfatterne i særlig grad på, hvordan en række vidt forskellige migranter møder og opfatter Danmark. For nogle er Danmark blot et af mange stop på en længere migrationsrute, for andre er det et nyt hjemland, og for endnu andre bliver det deres andet hjemland ud over det, de forlod. Undervejs illustrerer forfatterne, at integration og mobilitet ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, og at migranterne på hver deres måde skaber og fastholder en tilknytning til både Danmark og verden udenfor.

Mobilitet og Tilknytning - Migrantliv i et globaliseret Danmark (red. Karen Valentin og Karen Fog Olwig); Aarhus Universitetsforlag; 2015