02. maj 2014

Ph.d.-afhandling: Medborgerskab og tilpasning: Ældre mennesker med hjemmesygepleje

 

Medborgerskab og tilpasning

Ældre mennesker med hjemmesygepleje: Perspektiver på sociale relationer, forebyggelse, medicin og døden

Phd-afhandling af Bodil Ludvigsen

Et velfærdssamfund som det danske baserer sig på lighed. Borgere har lige adgang til ydelser, og rettigheder og pligter følges ad uden hensyn til alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering eller persons stilling og anseelse.

Afhandlingen har på den baggrund søgt at besvare, hvordan medborgerskab udmønter sig for ældre mennesker i en sen livsfase. Hvad betyder det at blive ældre borger og have brug for velfærdsforanstaltninger og andre former hjælp, og hvad sker der, når ældre borgere åbner deres hjem for velfærdssamfundets medarbejdere?

Det empiriske fokus i projektet ligger på de ældre og deres erfaringer med at leve i en dagligdag, hvor de er afhængige af hjælp fx til at indtage medicin. Derudover har familien, som de ældres nære sociale relationer og hjemmesygeplejerskerne, som eksempel på en professionel relation og samtidig repræsentant for det danske velfærdssystem, været i fokus.

De enkelte kapitler belyser hjemmesygeplejens udvikling, velfærdsstaten som familie, de ældres sociale relationer til familien, professionelle medarbejdere m.fl., hvordan forebyggelse og medicin tager sig ud i de ældres perspektiv, dødens nærhed for de ældre og endelig deres tilpasning til og modstandskraft inden for disse områder.

Afhandlingen indrammes af begreberne medborgerskab og tilpasning, hvor de ældre ses som medborgere i det danske velfærdssamfund med rettigheder og pligter i deres sene livsfase, som ikke er en fase fritaget for forpligtelser og ansvar. Pligterne som medborger strækker sig fra fødsel til død.

Ph.d.-afhandlingen kan købes hos Academic Books (academicbooks.com), Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.