03. august 2018

Livsgæld: Et etnografisk studie af gæld blandt fattige Roma familier

Ph.d.-studerende Camilla Ida Ravnbøl ved Institut for Antropologi har bidraget til tidsskriftet Jordens Folk med artiklen ’Livsgæld: Et etnografisk studie af gæld blandt fattige Roma familier.’ Artiklen er en del af temanummeret om gæld og undersøger gæld blandt rumænske flaskesamlere i Danmark.

Gennem et etnografisk studie undersøger artiklen gæld blandt fattige roma-familier i Rumænien, hvoraf en eller flere familiemedlemmer samler flasker på gaden i København. Det belyses, hvordan familierne ikke forestiller sig nogensinde at blive gældfri. Derimod søger de at opnå en form for indflydelse over det, som i artiklen betegnes som ”livsgæld” – en situation, hvor gæld er et centralt og vedvarende element i husstandens økonomi. Gæld fremstår ikke som en midlertidig løsning på et akut opstået behov, men derimod som en permanent foranstaltning der imødekommer et konstant akut problem med mangel på mad, tøj og andre basisnødvendigheder.

Camilla Ida Ravnbøl, Livsgæld: Et etnografisk studie af gæld blandt fattige Roma familier, Etnografisk Tidsskrift Jordens Folk, nr. 1-2, maj 2018.