PhD dissertation: Innovation i Praksis - Omstilling til markedsorientering i Post Danmark – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Forskning > Publikationsomtaler > PhD dissertation: Inno...

29. november 2013

PhD dissertation: Innovation i Praksis - Omstilling til markedsorientering i Post Danmark

Ph.d.-afhandling af Simon Lex, Institut for Antropologi.

Innovation på dagsordenen

Innovation er fremtiden. Den danske regering og dansk erhvervsliv poster milliarder af kroner i tiltag, som skal sikre økonomisk vækst og innovation. En af Danmarks mest traditionsrige virksomheder, Post Danmark, satser også på at innovere, og her er det tid til omstilling til markedsorientering. Den gamle etat skal, ifølge målsætningen, børsintroduceres og opnå en evne til at agere og konkurrere på de finansielle markeder.

Resultatets rationale

Innovation består af en syntese af nyskabelse og værdiskabelse. Fokus er på det fremtidige resultat, og først når en ny værdi er skabt, kan innovationen erkendes.

Når vi arbejder med innovation, skal det potentielle indfanges i det aktuelle. Vi skal forudsige det endnu ukendte og vi skal kolonisere fremtiden.

Det innovative arbejde er ikke lige til eller lige ud, og vejen til innovation synes ikke designet i en sammenhængende aktivitetskæde. I øjeblikket, hvor det går op for os, at vi rationelt ikke kan definere det, som befinder sig “derude”, står vi tilbage med et stort spørgsmålstegn. Frem for at skabe innovation skabes usikkerhed og frustration.

Sækkestolen

Vi søger væk fra den usikre tilstand og finder mening i sublime objekter; i sækkestolen eller legoklodsen, som symboliserer noget innovativt, i organisationsværdierne, som skal fungere som ledetråde til en fælles ”kultur” og i brugeren, som skal hjælpe os med at se ind i fremtiden.

Improvisatorisk formgivning

Innovation befinder sig også uden for resultatets rationale. Vi udfolder vores arbejde i en improvisatorisk og fremadrettet formgivning, hvor vi løbende sammensætter indtryk og udtryk. Arbejdet med innovation forekommer her i en tilstand af serendipitet, og i processen skabes og genskabes ting i verden.

Innovation handler om og handles mellem mennesker

Arbejdet med innovation udfolder sig ikke i et afkoblet rum eller uden for boksen, men bliver formet i forbindelse med den pågældende sociale kontekst. Innovation udvikler sig ikke i en rationel overgang fra et punkt til et andet, og det resulterer ikke i et slutprodukt. Innovation udfolder sig mellem mennesker, og det nye skabes i forbindelse med de daglige sociale forhandlinger og omgivelsernes omstændigheder.

You can purchase the dissertation at Academic Books (academicbooks.com), Øster Farimagsgade 5, DK-1353 Copenhagen K.